Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2008/0055(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0080/2009

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0080/2009

Συζήτηση :

PV 04/05/2009 - 23
CRE 04/05/2009 - 23

Ψηφοφορία :

PV 05/05/2009 - 5.11
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2009)0344

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 5 Μαΐου 2009 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

5.11. Ρύπανση από τα πλοία και θέσπιση κυρώσεων για παραβάσεις ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2005/35/ΕΚ, σχετικά με τη ρύπανση από τα πλοία και τη θέσπιση κυρώσεων για παραβάσεις [COM(2008)0134 - C6-0142/2008 - 2008/0055(COD)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγητής: Luis de Grandes Pascual (A6-0080/2009)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 11)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P6_TA(2009)0344)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2009)0344)

Τελευταία ενημέρωση: 19 Μαΐου 2009Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου