Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2008/0267(COD)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

A6-0242/2009

Rozpravy :

PV 05/05/2009 - 10
CRE 05/05/2009 - 10

Hlasovanie :

PV 06/05/2009 - 6.7
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2009)0365

Zápisnica
Utorok, 5. máj 2009 - ŠtrasburgFinálna verzia

10. Príprava samitu o zamestnanosti - Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii ***I - Obnovená sociálna agenda - Aktívne začleňovanie osôb vylúčených z trhu práce (rozprava)
CRE

Vyhlásenia Rady a Komisie: Príprava samitu o zamestnanosti

Správa: Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1927/2006, ktorým sa zriaďuje Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii [KOM(2008)0867 - C6-0518/2008 - 2008/0267(COD)] - Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci. Spravodajkyňa Gabriele Stauner (A6-0242/2009)

Správa: Obnovená sociálna agenda [2008/2330(INI)] - Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci. Spravodajca José Albino Silva Peneda (A6-0241/2009)

Správa: Aktívne začleňovanie osôb vylúčených z trhu práce [2008/2335(INI)] - Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci. Spravodajkyňa Jean Lambert (A6-0263/2009)

Alexandr Vondra (úradujúci predseda Rady) vystúpil s vyhlásením.

PREDSEDNÍCTVO: Marek SIWIEC
podpredseda

José Manuel Barroso (predseda Komisie) vystúpil s vyhlásením.

Gabriele Stauner, José Albino Silva Peneda a Jean Lambert uviedli svoje správy

Vystúpili títo poslanci: Anne Ferreira (spravodajkyňa výboru ENVI požiadaného o stanovisko), Monica Giuntini (spravodajkyňa výboru REGI požiadaného o stanovisko), Cornelis Visser (spravodajca výboru CULT požiadaného o stanovisko), Marie Panayotopoulos-Cassiotou (spravodajkyňa výboru FEMM požiadaného o stanovisko), Othmar Karas za skupinu PPE-DE, Jan Andersson za skupinu PSE, Ona Juknevičienė za skupinu ALDE, Brian Crowley za skupinu UEN, Jean Lambert za skupinu Verts/ALE, Gabriele Zimmer za skupinu GUE/NGL, Derek Roland Clark za skupinu IND/DEM, Carl Lang nezávislý poslanec, Elisabeth Morin a Jean Louis Cottigny.

PREDSEDNÍCTVO: Luisa MORGANTINI
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Elizabeth Lynne, Ewa Tomaszewska, Sepp Kusstatscher, Roberto Musacchio, Kathy Sinnott, Juan Andrés Naranjo Escobar, Gabriela Creţu, Philip Bushill-Matthews, Proinsias De Rossa, Anja Weisgerber, Stephen Hughes, Oldřich Vlasák a Jan Cremers.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili David Casa, Colm Burke, Katrin Saks a Theodor Dumitru Stolojan.

Vystúpili: Alexandr Vondra, Vladimír Špidla (člen Komisie), Gabriele Stauner, José Albino Silva Peneda a Jean Lambert.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 6.7 zápisnice zo dňa 6.5.2009, bod 6.12 zápisnice zo dňa 6.5.2009 a bod 6.13 zápisnice zo dňa 6.5.2009.

Posledná úprava: 17. jún 2009Právne oznámenie