Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2009/0010(COD)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

A6-0261/2009

Rozpravy :

PV 06/05/2009 - 2
CRE 06/05/2009 - 2

Hlasovanie :

PV 06/05/2009 - 6.8
CRE 06/05/2009 - 6.8
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2009)0366

Zápisnica
Streda, 6. mája 2009 - ŠtrasburgFinálna verzia

2. Podpora rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka *- Program podpory hospodárskej obnovy prostredníctvom poskytovania finančnej pomoci Spoločenstva na projekty v oblasti energetiky ***I - Zmena a doplnenie Medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 (rozprava)
CRE

Správa: Návrh nariadenia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1698/2005 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) [KOM(2009)0038 - C6-0051/2009 - 2009/0011(CNS)] - Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. Spravodajkyňa Petya Stavreva (A6-0259/2009)

Správa: Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovuje program podpory hospodárskej obnovy prostredníctvom poskytovania finančnej pomoci Spoločenstva na projekty v oblasti energetiky [KOM(2009)0035 - C6-0049/2009 - 2009/0010(COD)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajca Eugenijus Maldeikis (A6-0261/2009)

Správa: Zmenený návrh rozhodnutia, ktorým sa mení a dopĺňa Medziinštitucionálna dohoda zo 17. mája 2006, pokiaľ ide o viacročný finančný rámec [KOM(2009)0171 – C6-0508/2008 – 2008/2332(ACI)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajca Reimer Böge (A6-0278/2009)

Petya Stavreva, Eugenijus Maldeikis a Reimer Böge uviedli svoje správy

Vystúpili: Andris Piebalgs (člen Komisie) a Mariann Fischer Boel (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Mario Mauro (spravodajca výboru BUDG požiadaného o stanovisko) a Vicente Miguel Garcés Ramón (spravodajca výboru BUDG požiadaného o stanovisko).

PREDSEDNÍCTVO: Martine ROURE
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Rumiana Jeleva (spravodajkyňa výboru REGI požiadaného o stanovisko), Domenico Antonio Basile (spravodajca výboru REGI požiadaného o stanovisko), Romana Jordan Cizelj za skupinu PPE-DE, Hannes Swoboda za skupinu PSE, Donato Tommaso Veraldi za skupinu ALDE, Guntars Krasts za skupinu UEN, Claude Turmes za skupinu Verts/ALE, Pedro Guerreiro za skupinu GUE/NGL, Patrick Louis za skupinu IND/DEM, Sergej Kozlík nezávislý poslanec, Agnes Schierhuber, Gábor Harangozó, Lena Ek, Andrzej Tomasz Zapałowski, Konstantinos Droutsas, Helga Trüpel, Andreas Mölzer, Neil Parish, Catherine Guy-Quint, Jan Mulder, Inese Vaidere, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Maria Petre, Jutta Haug, Roberts Zīle, Esther De Lange, Costas Botopoulos, Salvador Garriga Polledo, Glenis Willmott, Oldřich Vlasák a Margaritis Schinas.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Lutz Goepel, Atanas Paparizov, Margarita Starkevičiūtė, Paul Rübig a Silvia-Adriana Ţicău.

Vystúpili: Andris Piebalgs, Mariann Fischer Boel, Petya Stavreva a Eugenijus Maldeikis.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 4.5 zápisnice zo dňa 6.5.2009, bod 6.8 zápisnice zo dňa 6.5.2009 a bod 4.7 zápisnice zo dňa 6.5.2009.

Posledná úprava: 17. júna 2009Právne oznámenie