Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2008/0191(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

A6-0139/2009

Forhandlinger :

PV 06/05/2009 - 3
CRE 06/05/2009 - 3

Afstemninger :

PV 06/05/2009 - 6.9
CRE 06/05/2009 - 6.9
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2009)0367

Protokol
Onsdag den 6. maj 2009 - StrasbourgEndelig udgave

3. Kapitalkravsdirektiver (2006/48/EF og 2006/49/EF) ***I - Finansielle tjenesteydelser, regnskabsaflæggelse og revision ***I
CRE

Betænkning: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/48/EF og 2006/49/EF om banker tilsluttet centrale organer, visse komponenter i egenkapitalen, store engagementer, tilsynsordninger og krisestyring [KOM(2008)0602 - C6-0339/2008 - 2008/0191(COD)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Othmar Karas (A6-0139/2009)

Betænkning: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om oprettelse af et fællesskabsprogram til støtte for særlige aktiviteter i forbindelse med finansielle tjenesteydelser, regnskabsaflæggelse og revision [KOM(2009)0014 - C6-0031/2009 - 2009/0001(COD)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Karsten Friedrich Hoppenstedt (A6-0246/2009)

Othmar Karas forelagde sin betænkning.

FORSÆDE: Mario MAURO
næstformand

Karsten Friedrich Hoppenstedt forelagde sin betænkning.

Charlie McCreevy (medlem af Kommissionen) tog ordet.

Talere: Gary Titley (ordfører for udtalelse fra BUDG), John Purvis for PPE-DE-Gruppen, Pervenche Berès for PSE-Gruppen, Sharon Bowles for ALDE-Gruppen, Konstantinos Droutsas for GUE/NGL-Gruppen, Nils Lundgren for IND/DEM-Gruppen, Sergej Kozlík, løsgænger, Zsolt László Becsey, Elisa Ferreira, Wolf Klinz, Werner Langen, Ieke van den Burg, Udo Bullmann og Antolín Sánchez Presedo.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Margarita Starkevičiūtė og Miloslav Ransdorf.

Talere: Charlie McCreevy, Othmar Karas og Karsten Friedrich Hoppenstedt.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 6.9 i protokollen af 6.5.2009 og punkt 6.10 i protokollen af 6.5.2009.

(Mødet udsat kl. 11.50 i afventning af afstemningstiden og genoptaget kl. 12.05)

Seneste opdatering: 20. maj 2009Juridisk meddelelse