Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2009/0001(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

A6-0246/2009

Arutelud :

PV 06/05/2009 - 3
CRE 06/05/2009 - 3

Hääletused :

PV 06/05/2009 - 6.10
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2009)0368

Protokoll
Kolmapäev, 6. mai 2009 - StrasbourgLõplik väljaanne

3. Kapitalinõuete direktiivid 2006/48/EÜ ja 2006/49/EÜ ***I - Finantsteenuste, finantsaruandluse ja auditeerimise ühenduse programm ***I
CRE

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiive 2006/48/EÜ ja 2006/49/EÜ seoses keskasutustega seotud pankade, teatavate omavahendite kirjete, suure riskide kontsentreerumise, järelevalvesüsteemide ja kriisijuhtimisega [KOM(2008)0602 - C6-0339/2008 - 2008/0191(COD)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Othmar Karas (A6-0139/2009)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega kehtestatakse ühenduse programm, mille alusel toetatakse teatavaid tegevusi finantsteenuste, finantsaruandluse ja auditeerimise valdkonnas [KOM(2009)0014 - C6-0031/2009 - 2009/0001(COD)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Karsten Friedrich Hoppenstedt (A6-0246/2009)

Othmar Karas tutvustas raportit.

ISTUNGI JUHATAJA: Mario MAURO
asepresident

Karsten Friedrich Hoppenstedt tutvustas raportit.

Sõna võttis Charlie McCreevy (komisjoni liige).

Sõna võtsid Gary Titley (BUDG komisjoni arvamuse koostaja), John Purvis fraktsiooni PPE-DE nimel, Pervenche Berès fraktsiooni PSE nimel, Sharon Bowles fraktsiooni ALDE nimel, Konstantinos Droutsas fraktsiooni GUE/NGL nimel, Nils Lundgren fraktsiooni IND/DEM nimel, Sergej Kozlík (fraktsioonilise kuuluvuseta), Zsolt László Becsey, Elisa Ferreira, Wolf Klinz, Werner Langen, Ieke van den Burg, Udo Bullmann ja Antolín Sánchez Presedo.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Margarita Starkevičiūtė ja Miloslav Ransdorf.

Sõna võtsid Charlie McCreevy, Othmar Karas ja Karsten Friedrich Hoppenstedt.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 6.5.2009protokoll punkt 6.9 ja 6.5.2009protokoll punkt 6.10.

(Istung katkestati enne hääletust kell 11.50 ja jätkus kell 12.05.)

Viimane päevakajastamine: 19. mai 2009Õigusalane teave