Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2008/0244(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

A6-0285/2009

Forhandlinger :

PV 06/05/2009 - 12
CRE 06/05/2009 - 12

Afstemninger :

PV 07/05/2009 - 9.5
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2009)0376

Protokol
Onsdag den 6. maj 2009 - StrasbourgEndelig udgave

12. Den Europæiske Flygtningefond for perioden 2008-2013 ***I - Minimumsstandarder for modtagelse af asylansøgere (omarbejdning) ***I - Ansøgning om international beskyttelse fra tredjelandsstatsborgere eller statsløse (omarbejdning) ***I - Oprettelse af "Eurodac" til sammenligning af fingeraftryk (omarbejdning) ***I - Oprettelse af et europæisk asylstøttekontor ***I (forhandling)
CRE

Betænkning: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets beslutning om ændring af beslutning nr. 573/2007/EF om oprettelse af Den Europæiske Flygtningefond for perioden 2008-2013 for så vidt angår inddragelse af finansieringen af visse fællesskabsforanstaltninger og ændring af finansieringsloftet [KOM(2009)0067 - C6-0070/2009 - 2009/0026(COD)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Bárbara Dührkop Dührkop (A6-0280/2009)

Betænkning: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om fastlæggelse af minimumsstandarder for modtagelse af asylansøgere i medlemsstaterne (omarbejdning) [KOM(2008)0815 - C6-0477/2008 - 2008/0244(COD)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Antonio Masip Hidalgo (A6-0285/2009)

Betænkning: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastsættelse af kriterier og procedurer til afgørelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig for behandlingen af en ansøgning om international beskyttelse, der er indgivet af en tredjelandsstatsborger eller en statsløs i en af medlemsstaterne (omarbejdning) [KOM(2008)0820 - C6-0474/2008 - 2008/0243(COD)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Jeanine Hennis-Plasschaert (A6-0284/2009)

Betænkning: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af "Eurodac" til sammenligning af fingeraftryk med henblik på en effektiv anvendelse af forordning (EF) nr. […/…] [om fastsættelse af kriterier og procedurer til afgørelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig for behandlingen af en ansøgning om international beskyttelse, der er indgivet i en af medlemsstaterne af en tredjelandsstatsborger eller en statsløs] (omarbejdning) [KOM(2008)0825 - C6-0475/2008 - 2008/0242(COD)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Nicolae Vlad Popa (A6-0283/2009)

Betænkning: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af et europæisk asylstøttekontor [KOM(2009)0066 - C6-0071/2009 - 2009/0027(COD)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Jean Lambert (A6-0279/2009)

Bárbara Dührkop Dührkop og Antonio Masip Hidalgo forelagde deres betænkninger.

FORSÆDE: Edward McMILLAN-SCOTT
næstformand

Jeanine Hennis-Plasschaert, Nicolae Vlad Popa og Jean Lambert forelagde deres betænkninger.

Talere: Jacques Barrot (næstformand i Kommissionen) og Jan Kohout (formand for Rådet).

Talere: Simon Busuttil (ordfører for udtalelse fra BUDG), Agustín Díaz de Mera García Consuegra for PPE-DE-Gruppen, Roselyne Lefrançois for PSE-Gruppen, Jeanine Hennis-Plasschaert for ALDE-Gruppen, Mario Borghezio for UEN-Gruppen, Jean Lambert for Verts/ALE-Gruppen, Giusto Catania for GUE/NGL-Gruppen, Johannes Blokland for IND/DEM-Gruppen, Hubert Pirker, Claude Moraes, Bogusław Rogalski, Adamos Adamou, Catherine Boursier, Jacques Barrot, Jan Kohout, Antonio Masip Hidalgo, Nicolae Vlad Popa, Jean Lambert og Jacques Barrot.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 9.4 i protokollen af 7.5.2009, punkt 9.5 i protokollen af 7.5.2009, punkt 9.6 i protokollen af 7.5.2009, punkt 9.7 i protokollen af 7.5.2009 og punkt 9.8 i protokollen af 7.5.2009.

Seneste opdatering: 20. maj 2009Juridisk meddelelse