Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2009/0027(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

A6-0279/2009

Arutelud :

PV 06/05/2009 - 12
CRE 06/05/2009 - 12

Hääletused :

PV 07/05/2009 - 9.8
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2009)0379

Protokoll
Kolmapäev, 6. mai 2009 - StrasbourgLõplik väljaanne

12. Euroopa Pagulasfond aastateks 2008-2013 (otsuse nr 573/2007/EÜ muutmine) ***I - Varjupaigataotlejate vastuvõtu miinimumnõuded (uuesti sõnastamine) ***I - Kolmanda riigi kodaniku või kodakondsuseta isiku poolt mõnes liikmesriigis esitatud rahvusvahelise kaitse taotlus (uuesti sõnastamine) ***I - Sõrmejälgede võrdlemise Eurodac-süsteemi kehtestamine (uuesti sõnastamine) ***I - Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti loomine ***I (arutelu)
CRE

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega muudetakse aastateks 2008–2013 loodavat Euroopa Pagulasfondi käsitlevat otsust nr 573/2007/EÜ seoses teatavate ühenduse meetmete rahastamise lõpetamise ja kõnealuste meetmete rahastamise ülemmäära muutmisega [KOM(2009)0067 - C6-0070/2009 - 2009/0026(COD)] - Kodanike õiguste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Bárbara Dührkop Dührkop (A6-0280/2009)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega sätestatakse varjupaigataotlejate vastuvõtu miinimumnõuded (uuesti sõnastamine) [KOM(2008)0815 - C6-0477/2008 - 2008/0244(COD)] - Kodanike õiguste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Antonio Masip Hidalgo (A6-0285/2009)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse kriteeriumid ja mehhanismid selle liikmesriigi määramiseks, kes vastutab mõnes liikmesriigis kolmanda riigi kodaniku või kodakondsuseta isiku esitatud rahvusvahelise kaitse taotluse läbivaatamise eest (uuesti sõnastamine) [KOM(2008)0820 - C6-0474/2008 - 2008/0243(COD)] - Kodanike õiguste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Jeanine Hennis-Plasschaert (A6-0284/2009)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb sõrmejälgede võrdlemise EURODAC-süsteemi kehtestamist määruse (EÜ) nr […/…] [, millega sätestatakse kriteeriumid ja mehhanismid selle liikmesriigi määramiseks, kes vastutab mõnes liikmesriigis kolmanda riigi kodaniku või kodakondsuseta isiku esitatud
rahvusvahelise kaitse taotluse läbivaatamise eest,] tõhusa kohaldamise eesmärgil (uuesti sõnastamine) [KOM(2008)0825 - C6-0475/2008 - 2008/0242(COD)] - Kodanike õiguste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Nicolae Vlad Popa (A6-0283/2009)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti loomise kohta [KOM(2009)0066 - C6-0071/2009 - 2009/0027(COD)] - Kodanike õiguste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Jean Lambert (A6-0279/2009)

Bárbara Dührkop Dührkop ja Antonio Masip Hidalgo tutvustasid raporteid.

ISTUNGI JUHATAJA: Edward McMILLAN-SCOTT
asepresident

Jeanine Hennis-Plasschaert, Nicolae Vlad Popa ja Jean Lambert tutvustasid raporteid.

Sõna võtsid Jacques Barrot (komisjoni asepresident) ja Jan Kohout (nõukogu eesistuja).

Sõna võtsid Simon Busuttil (BUDG komisjoni arvamuse koostaja), Agustín Díaz de Mera García Consuegra fraktsiooni PPE-DE nimel, Roselyne Lefrançois fraktsiooni PSE nimel, Jeanine Hennis-Plasschaert fraktsiooni ALDE nimel, Mario Borghezio fraktsiooni UEN nimel, Jean Lambert fraktsiooni Verts/ALE nimel, Giusto Catania fraktsiooni GUE/NGL nimel, Johannes Blokland fraktsiooni IND/DEM nimel, Hubert Pirker, Claude Moraes, Bogusław Rogalski, Adamos Adamou, Catherine Boursier, Jacques Barrot, Jan Kohout, Antonio Masip Hidalgo, Nicolae Vlad Popa, Jean Lambert ja Jacques Barrot.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 7.5.2009 protokolli punkt 9.4, 7.5.2009 protokolli punkt 9.5, 7.5.2009 protokolli punkt 9.6, 7.5.2009 protokolli punkt 9.7 ja 7.5.2009 protokolli punkt 9.8.

Viimane päevakajastamine: 19. mai 2009Õigusalane teave