Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2009/0026(COD)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

A6-0280/2009

Debatten :

PV 06/05/2009 - 12
CRE 06/05/2009 - 12

Stemmingen :

PV 07/05/2009 - 9.4
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P6_TA(2009)0375

Notulen
Woensdag 6 mei 2009 - StraatsburgDefinitieve uitgave

12. Europees Vluchtelingenfonds voor de periode 2008-2013 ***I - Minimumnormen voor de opvang van asielzoekers (herschikking) ***I - Verzoek om internationale bescherming ingediend in een van de lidstaten door een onderdaan van een derde land of een statenloze (herschikking) ***I - Instelling van het Eurodac-systeem voor het vergelijken van vingerafdrukken (herschikking) ***I - Oprichting van een Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken ***I (debat)
CRE

Verslag over het voorstel voor een beschikking van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Beschikking nr. 573/2007/EG tot instelling van het Europees Vluchtelingenfonds voor de periode 2008-2013 wat de intrekking van de financiering van sommige communautaire acties en de wijziging van de maximumgrens voor de financiering ervan betreft [COM(2009)0067 - C6-0070/2009 - 2009/0026(COD)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Bárbara Dührkop Dührkop (A6-0280/2009)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van minimumnormen voor de opvang van asielzoekers in de lidstaten (herschikking) [COM(2008)0815 - C6-0477/2008 - 2008/0244(COD)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Antonio Masip Hidalgo (A6-0285/2009)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van de criteria en instrumenten om te bepalen welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van een verzoek om internationale bescherming dat door een onderdaan van een derde land of een staatloze bij een van de lidstaten wordt ingediend (herschikking) [COM(2008)0820 - C6-0474/2008 - 2008/0243(COD)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Jeanine Hennis-Plasschaert (A6-0284/2009)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de instelling van "Eurodac" voor de vergelijking van vingerafdrukken ten behoeve van een doeltreffende toepassing van Verordening (EG) nr. […/…] [tot vaststelling van de criteria en instrumenten om te bepalen welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van een verzoek om internationale bescherming dat door een onderdaan van een derde land of een staatloze bij een van de lidstaten wordt ingediend] (herschikking) [COM(2008)0825 - C6-0475/2008 - 2008/0242(COD)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Nicolae Vlad Popa (A6-0283/2009)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van een Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken [COM(2009)0066 - C6-0071/2009 - 2009/0027(COD)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Jean Lambert (A6-0279/2009)

Bárbara Dührkop Dührkop en Antonio Masip Hidalgo leiden de verslagen in.

VOORZITTER: Edward McMILLAN-SCOTT
Ondervoorzitter

Jeanine Hennis-Plasschaert, Nicolae Vlad Popa en Jean Lambert leiden de verslagen in.

Het woord wordt gevoerd door Jacques Barrot (vice-voorzitter van de Commissie) en Jan Kohout (fungerend voorzitter van de Raad).

Het woord wordt gevoerd door Simon Busuttil (rapporteur voor advies van de Commissie BUDG), Agustín Díaz de Mera García Consuegra, namens de PPE-DE-Fractie, Roselyne Lefrançois, namens de PSE-Fractie, Jeanine Hennis-Plasschaert, namens de ALDE-Fractie, Mario Borghezio, namens de UEN-Fractie, Jean Lambert, namens de Verts/ALE-Fractie, Giusto Catania, namens de GUE/NGL-Fractie, Johannes Blokland, namens de IND/DEM-Fractie, Hubert Pirker, Claude Moraes, Bogusław Rogalski, Adamos Adamou, Catherine Boursier, Jacques Barrot, Jan Kohout, Antonio Masip Hidalgo, Nicolae Vlad Popa, Jean Lambert en Jacques Barrot.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 9.4 van de notulen van 7.5.2009, punt 9.5 van de notulen van 7.5.2009, punt 9.6 van de notulen van 7.5.2009, punt 9.7 van de notulen van 7.5.2009 en punt 9.8 van de notulen van 7.5.2009.

Laatst bijgewerkt op: 17 juni 2009Juridische mededeling