Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2008/0244(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

A6-0285/2009

Debaty :

PV 06/05/2009 - 12
CRE 06/05/2009 - 12

Głosowanie :

PV 07/05/2009 - 9.5
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P6_TA(2009)0376

Protokół
Środa, 6 maja 2009 r. - StrasburgWersja ostateczna

12. Europejski Fundusz na rzecz Uchodźców na lata 2008–2013 ***I - Minimalne normy dotyczące przyjmowania osób ubiegających się o azyl ***I - Wniosek o zapewnienie międzynarodowej ochrony złożony w jednym z państw członkowskich przez obywatela kraju trzeciego lub bezpaństwowca (przekształcenie) ***I - Ustanowienie systemu Eurodac do porównywania odcisków palców ***I - Utworzenie Europejskiego Urzędu Wsparcia w zakresie Polityki Azylowej ***I (debata)
CRE

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej decyzję nr 573/2007/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającą Europejski Fundusz na rzecz Uchodźców na lata 2008–2013 w zakresie zniesienia finansowania niektórych działań wspólnotowych oraz zmiany limitu na ich finansowanie [COM(2009)0067 - C6-0070/2009 - 2009/0026(COD)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawczyni: Bárbara Dührkop Dührkop (A6-0280/2009)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej minimalne normy dotyczące przyjmowania osób ubiegających się o azyl (przekształcenie) [COM(2008)0815 - C6-0477/2008 - 2008/0244(COD)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Antonio Masip Hidalgo (A6-0285/2009)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego kryteria i mechanizmy ustalania państwa członkowskiego odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej złożonego w jednym z państw członkowskich przez obywatela kraju trzeciego lub bezpaństwowca (przekształcenie) [COM(2008)0820 - C6-0474/2008 - 2008/0243(COD)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawczyni: Jeanine Hennis-Plasschaert (A6-0284/2009)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego ustanowienia systemu Eurodac do porównywania odcisków palców w celu skutecznego stosowania rozporządzenia (WE) nr […/…] [ustanawiającego kryteria i mechanizmy ustalania państwa członkowskiego odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej złożonego w jednym z państw członkowskich przez obywatela kraju trzeciego lub bezpaństwowca] (przekształcenie) [COM(2008)0825 - C6-0475/2008 - 2008/0242(COD)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Nicolae Vlad Popa (A6-0283/2009)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie utworzenia Europejskiego Urzędu Wsparcia w zakresie Polityki Azylowej [COM(2009)0066 - C6-0071/2009 - 2009/0027(COD)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Jean Lambert (A6-0279/2009)

Bárbara Dührkop Dührkop i Antonio Masip Hidalgo przedstawili swoje sprawozdania.

PRZEWODNICTWO: Edward McMILLAN-SCOTT
Wiceprzewodniczący

Jeanine Hennis-Plasschaert, Nicolae Vlad Popa i Jean Lambert przedstawili swoje sprawozdania.

Głos zabrali: Jacques Barrot (wiceprzewodniczący Komisji) i Jan Kohout (urzędujący przewodniczący Rady).

Głos zabrali: Simon Busuttil (sprawozdawca komisji opiniodawczej BUDG), Agustín Díaz de Mera García Consuegra w imieniu grupy PPE-DE, Roselyne Lefrançois w imieniu grupy PSE, Jeanine Hennis-Plasschaert w imieniu grupy ALDE, Mario Borghezio w imieniu grupy UEN, Jean Lambert w imieniu grupy Verts/ALE, Giusto Catania w imieniu grupy GUE/NGL, Johannes Blokland w imieniu grupy IND/DEM, Hubert Pirker, Claude Moraes, Bogusław Rogalski, Adamos Adamou i Catherine Boursier.

Głos zabrali: Jacques Barrot, Jan Kohout, Antonio Masip Hidalgo, Nicolae Vlad Popa, Jean Lambert i Jacques Barrot.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 9.4 protokołu z dnia 7.5.2009, pkt 9.5 protokołu z dnia 7.5.2009, pkt 9.6 protokołu z dnia 7.5.2009, pkt 9.7 protokołu z dnia 7.5.2009 i pkt 9.8 protokołu z dnia 7.5.2009.

Ostatnia aktualizacja: 17 czerwca 2009Informacja prawna