Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2008/2073(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

A6-0142/2009

Разисквания :

PV 06/05/2009 - 15
CRE 06/05/2009 - 15

Гласувания :

PV 07/05/2009 - 9.16
CRE 07/05/2009 - 9.16
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2009)0387

Протокол
сряда, 6 май 2009 г. - СтрасбургОкончателна версия

(Заседанието, прекъснато в 20.00 ч., бе възобновено в 21.00 ч.)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Заместник-председател

15. Новата роля и отговорности на Европейския парламент съгласно Договора от Лисабон - Въздействие на Договора от Лисабон върху развитието на институционалното равновесие в Европейския съюз - Отношения между Европейския парламент и националните парламенти съгласно Договора от Лисабон - Финансови аспекти на Договора от Лисабон - Гражданската инициатива (разискване)
CRE

Доклад относно новата роля и отговорности на Европейския парламент съгласно Договора от Лисабон [2008/2063(INI)] - Комисия по конституционни въпроси. Докладчик: Jo Leinen (A6-0145/2009)

Доклад относно въздействието на Договора от Лисабон върху развитието на институционалното равновесие в Европейския съюз [2008/2073(INI)] - Комисия по конституционни въпроси. Докладчик: Jean-Luc Dehaene (A6-0142/2009)

Доклад относно развитието на отношенията между Европейския парламент и националните парламенти съгласно Договора от Лисабон [2008/2120(INI)] - Комисия по конституционни въпроси. Докладчик: Elmar Brok (A6-0133/2009)

Доклад относно финансовите аспекти на Договора от Лисабон [2008/2054(INI)] - Комисия по бюджети. Докладчик: Catherine Guy-Quint (A6-0183/2009)

Доклад с искане към Комисията да представи предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно изпълнението на гражданската инициатива [2008/2169(INI)] - Комисия по конституционни въпроси. Докладчик: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A6-0043/2009)

Jo Leinen, Jean-Luc Dehaene, Elmar Brok, Catherine Guy-Quint и Sylvia-Yvonne Kaufmann представиха докладите.

Изказа се Margot Wallström (заместник-председател на Комисията).

Председателят съобщава, че ще предложи на председателя и на Бюрото, заедно с текста на Договора от Лисабон да бъдат публикувани и петте доклада, станали обект на общото разискване, както и съответните изказвания на докладчиците и на Margot Wallström.

Изказаха се: Michael Gahler (докладчик по становището на комисията AFET), Andrew Duff (докладчик по становището на комисията AFET), Thijs Berman (докладчик по становището на комисията DEVE), Danutė Budreikaitė (докладчик по становището на комисията DEVE), Georgios Papastamkos (докладчик по становището на комисията INTA), Evelyne Gebhardt (докладчик по становището на комисията IMCO), Oldřich Vlasák (докладчик по становището на комисията REGI), Johannes Voggenhuber (докладчик по становището на комисията LIBE), Carlos Carnero González (докладчик по становището на комисията PETI), Maria da Assunção Esteves, от името на групата PPE-DE, Jo Leinen, от името на групата PSE, Andrew Duff, от името на групата ALDE, Johannes Voggenhuber, от името на групата Verts/ALE, Tobias Pflüger, от името на групата GUE/NGL, Nils Lundgren, от името на групата IND/DEM, Roger Helmer, независим член на ЕП, Alain Lamassoure и Adrian Severin.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Gérard ONESTA
Заместник-председател

Изказаха се: Andrzej Wielowieyski, Milan Horáček, Bastiaan Belder, Jana Bobošíková, Richard Corbett, Anne E. Jensen, Mike Nattrass, Roberto Fiore, Paul Rübig, Libor Rouček, Kyösti Virrankoski, Elmar Brok, Proinsias De Rossa, Costas Botopoulos, Justas Vincas Paleckis и Avril Doyle.

Изказаха се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“): Mairead McGuinness, Siiri Oviir, Zita Pleštinská, Daniel Hannan, Paul Rübig, Richard Corbett, Bernard Wojciechowski, Ewa Tomaszewska и Syed Kamall.

Изказаха се: Margot Wallström, Jo Leinen, Jean-Luc Dehaene и Catherine Guy-Quint.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 9.2 от протокола от 7.5.2009, точка 9.16 от протокола от 7.5.2009, точка 9.17 от протокола от 7.5.2009, точка 9.3 от протокола от 7.5.2009 и точка 9.18 от протокола от 7.5.2009.

Последно осъвременяване: 21 юли 2009 г.Правна информация