Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2008/2169(INL)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0043/2009

Ingivna texter :

A6-0043/2009

Debatter :

PV 06/05/2009 - 15
CRE 06/05/2009 - 15

Omröstningar :

PV 07/05/2009 - 9.18
CRE 07/05/2009 - 9.18
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2009)0389

Protokoll
Torsdagen den 7 maj 2009 - StrasbourgSlutlig utgåva

9.18. Genomförande av medborgarinitiativet (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
CRE

Betänkande med en uppmaning till kommissionen om framläggande av ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om genomförande av medborgarinitiativet [2008/2169(INI)] - Utskottet för konstitutionella frågor. Föredragande: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A6-0043/2009)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 18)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P6_TA(2009)0389)

°
° ° °

Talare: Daniel Cohn-Bendit för Verts/ALE-gruppen, som berömde talman Gérard Onesta för det kunnande han visat under sin tid i parlamentet.

Senaste uppdatering: 19 maj 2009Rättsligt meddelande