Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2009/2604(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B6-0275/2009

Συζήτηση :

PV 07/05/2009 - 13.2
CRE 07/05/2009 - 13.2

Ψηφοφορία :

PV 07/05/2009 - 14.2
CRE 07/05/2009 - 14.2

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2009)0392

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 7 Μαΐου 2009 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

14.2. Μαδαγασκάρη (ψηφοφορία)
CRE

Προτάσεις ψηφίσματος B6-0271/2009, B6-0272/2009, B6-0275/2009, B6-0278/2009, B6-0280/2009 και B6-0284/2009

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 21)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B6-0271/2009

(αντικαθιστά τιςB6-0271/2009, B6-0272/2009, B6-0275/2009, B6-0278/2009, B6-0280/2009 και B6-0284/2009):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam, Laima Liucija Andrikienė και Charles Tannock, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE,

Pasqualina Napoletano, Glenys Kinnock και Marie-Arlette Carlotti, εξ ονόματος της Ομάδας PSE,

Thierry Cornillet, Μάριος Ματσάκης και Toomas Savi, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE,

Hanna Foltyn-Kubicka και Adam Bielan, εξ ονόματος της Ομάδας UEN,

Margrete Auken, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE,

Vittorio Agnoletto, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Εγκρίνεται (P6_TA(2009)0392)

Τελευταία ενημέρωση: 19 Μαΐου 2009Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου