Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Wtorek, 14 lipca 2009 r. - StrasburgWersja ostateczna

7. Wybór przewodniczącego Parlamentu Europejskiego
CRE

Hans-Gert Pöttering ogłosił, że zgodnie z art. 13 regulaminu otrzymał kandydatury Jerzego Buzka i Evy-Britt Svensson.

W celu przedstawienia swoich kandydatur głos zabrali: Eva-Britt Svensson i Jerzy Buzek.

Po przypomnieniu przepisów art. 14 ust. 1 regulaminu Hans-Gert Pöttering przystąpił do losowania ośmiu skrutatorów.

Wyznaczeni zostali: Josefa Andres Barea, Rebecca Harms, Anna Hedh, Jolanta Emilia Hibner, Dieter-Lebrecht Koch, Barry Madlener, Adrian Severin i Eleni Theocharous.

Hans-Gert Pöttering poinformował Zgromadzenie o procedurze głosowania.

Przystąpiono do głosowania.

(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 11:00 w celu obliczenia oddanych głosów i wznowione o godz. 11:45.)

Hans-Gert Pöttering odczytał wyniki głosowania.

- liczba głosujących:      713

- głosy nieważne:      69

- oddane głosy:      644

- większość absolutna:      323

Liczba uzyskanych głosów:

- Jerzy Buzek      555 głosów

- Eva-Britt Svensson      89 głosów

(Listę uczestników głosowania załączono do protokołu z posiedzenia)

Jerzy Buzek otrzymał absolutną większość oddanych głosów, dlatego Hans-Gert Pöttering ogłosił go przewodniczącym Parlamentu Europejskiego i pogratulował wygranej w wyborach.

PRZEWODNICTWO: Jerzy BUZEK
Przewodniczący

Z okazji wyboru przewodniczący złożył uroczyste oświadczenie i oddał hołd poprzednikowi, Hansowi-Gertowi Pötteringowi.

Głos zabrali: Joseph Daul w imieniu grupy PPE-DE, Martin Schulz w imieniu grupy S, Guy Verhofstadt w imieniu grupy ALDE, Rebecca Harms w imieniu grupy Verts/ALE, Timothy Kirkhope w imieniu grupy ECR, Lothar Bisky w imieniu grupy GUE/NGL, Nigel Farage w imieniu grupy EFD, José Manuel Barroso (Przewodniczący Komisji) i Bruno Gollnisch niezrzeszony.

Ostatnia aktualizacja: 22 lipca 2009Informacja prawna