Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2009/2624(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

B7-0025/2009

Разисквания :

PV 16/09/2009 - 13
CRE 16/09/2009 - 13

Гласувания :

PV 17/09/2009 - 4.4
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2009)0017

Протокол
сряда, 16 септември 2009 г. - СтрасбургОкончателна версия

13. Споразумение за партньорство и сътрудничество между ЕО и Република Таджикистан (разискване)
CRE

Изявления на Съвета и на Комисията: Споразумение за партньорство и сътрудничество между ЕО и Република Таджикистан

Доклад относно предложението за решение на Съвета и на Комисията относно сключване на Споразумение за партньорство и сътрудничество между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и Република Таджикистан, от друга страна [12475/2004 – 11803/2004 – C6 0118/2005 – 2004/0176(AVC)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Alojz Peterle (A7-0007/2009)

Cecilia Malmström (действащ председател на Съвета) и Benita Ferrero-Waldner (член на Комисията) направиха изявления.

Alojz Peterle представи доклада.

Изказаха се: Filip Kaczmarek, от името на групата PPE, Niccolò Rinaldi, от името на групата ALDE, Heidi Hautala, от името на групата Verts/ALE, Charles Tannock, от името на групата ECR, Sabine Lösing, от името на групата GUE/NGL, Bastiaan Belder, от името на групата EFD, и Pino Arlacchi.

Изказаха се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“): Pier Antonio Panzeri, Jelko Kacin, Janusz Władysław Zemke, Bernd Posselt и Athanasios Plevris.

Изказаха се: Cecilia Malmström, Benita Ferrero-Waldner и Alojz Peterle.

Предложение за резолюция, внесено на основание член 110, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

- Alojz Peterle, от името на комисията AFET, относно сключването на Споразумение за партньорство и сътрудничество между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и Република Таджикистан, от друга страна (B7-0025/2009).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 4.4 от протокола от 17.9.2009.

Последно осъвременяване: 16 октомври 2009 г.Правна информация