Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2009/2663(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

B7-0053/2009

Debaty :

PV 17/09/2009 - 2
CRE 17/09/2009 - 2

Głosowanie :

PV 17/09/2009 - 4.7

Teksty przyjęte :

P7_TA(2009)0020

Protokół
Czwartek, 17 września 2009 r. - StrasburgWersja ostateczna

2. Kryzys w sektorze hodowli bydła mlecznego (debata)
CRE

Pytanie ustne (O-0085/2009) zadane przez Paola De Castro, w imieniu komisji AGRI: Kryzys w sektorze hodowli bydła mlecznego (B7-0208/2009)

Paolo De Castro zadał pytanie ustne.

Mariann Fischer Boel (członkini Komisji) odpowiedziała na pytanie ustne.

Głos zabrali: Albert Deß w imieniu grupy PPE, Luis Manuel Capoulas Santos w imieniu grupy S-D, George Lyon w imieniu grupy ALDE, José Bové w imieniu grupy Verts/ALE, James Nicholson w imieniu grupy ECR, Ilda Figueiredo w imieniu grupy GUE/NGL, Giancarlo Scotta' w imieniu grupy EFD, Diane Dodds niezrzeszona, Mairead McGuinness, Stéphane Le Foll, Liam Aylward, Oriol Junqueras Vies, Hynek Fajmon, Patrick Le Hyaric, John Bufton, Dimitar Stoyanov, Rareş-Lucian Niculescu, Ulrike Rodust, Britta Reimers, Richard Ashworth, Esther Herranz García, Iratxe García Pérez, Marc Tarabella, Wojciech Michał Olejniczak, Csaba Sándor Tabajdi i Christel Schaldemose.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Georgios Papastamkos i Michel Dantin.

PRZEWODNICTWO: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Wiceprzewodniczący

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Antolín Sánchez Presedo, Riikka Manner, Yannick Jadot, Janusz Wojciechowski, Jaromír Kohlíček, Krisztina Morvai, Astrid Lulling i Ricardo Cortés Lastra.

Głos zabrali: Mariann Fischer Boel i Paolo De Castro.

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 115 ust. 5 Regulaminu na zakończenie debaty:

- James Nicholson w imieniu grupy ECR w sprawie kryzysu w sektorze mleczarskim (B7-0047/2009),

- Giancarlo Scotta', Mario Borghezio i Rolandas Paksas w imieniu grupy EFD w sprawie kryzysu w sektorze przetworów mlecznych (B7-0051/2009),

-Albert Deß, Esther Herranz García, Elisabeth Jeggle, Georgios Papastamkos, Joseph Daul, Astrid Lulling, Mairead McGuinness, Véronique Mathieu, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, Jean-Pierre Audy, Michel Dantin, Christophe Béchu, Dominique Riquet, Giovanni La Via, Czesław Adam Siekierski i Carlo Fidanza w imieniu grupy PPE w sprawie kryzysu w sektorze mleczarskim (B7-0053/2009),

- Luis Manuel Capoulas Santos, Paolo De Castro, Luís Paulo Alves, Csaba Sándor Tabajdi, Iratxe García Pérez, Franziska Keller i Miguel Angel Martínez Martínez w imieniu grupy S-D w sprawie kryzysu w sektorze mleczarskim (B7-0054/2009),

- José Bové, Martin Häusling, Alyn Smith i Bas Eickhout w imieniu grupy Verts/ALE w sprawie kryzysu w sektorze przetworów mlecznych (B7-0055/2009),

- George Lyon, Britta Reimers i Marit Paulsen w imieniu grupy ALDE w sprawie kryzysu w sektorze mleczarskim (B7-0056/2009),

- Ilda Figueiredo, Willy Meyer, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat i João Ferreira w imieniu grupy GUE/NGL w sprawie kryzysu w sektorze mleczarskim (B7-0057/2009).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 4.7 protokołu z dnia 17.9.2009.

Ostatnia aktualizacja: 1 października 2009Informacja prawna