Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2009/2532(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

B7-0046/2009

Разисквания :

PV 17/09/2009 - 3
CRE 17/09/2009 - 3

Гласувания :

PV 17/09/2009 - 4.8
CRE 17/09/2009 - 4.8

Приети текстове :

P7_TA(2009)0021

Протокол
четвъртък, 17 септември 2009 г. - СтрасбургОкончателна версия

3. Енергийна сигурност (Набуко и Дезертек) (разискване)
CRE

Изявление на Комисията: Енергийна сигурност (Набуко и Дезертек)

Andris Piebalgs (член на Комисията) направи изявление.

Изказаха се: Ioannis Kasoulides, от името на групата PPE, Hannes Swoboda, от името на групата S-D, Johannes Cornelis van Baalen, от името на групата ALDE, Reinhard Bütikofer, от името на групата Verts/ALE, Geoffrey Van Orden, от името на групата ECR, Helmut Scholz, от името на групата GUE/NGL, Fiorello Provera, от името на групата EFD, Zoltán Balczó, независим член на ЕП, Elmar Brok, Teresa Riera Madurell, Graham Watson и Franziska Katharina Brantner.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Pál SCHMITT
Заместник-председател

Изказаха се: Konrad Szymański, Jacky Hénin, Niki Tzavela, Martin Ehrenhauser, Pilar del Castillo Vera, Кристиан Вигенин, Fiona Hall, Indrek Tarand, Sajjad Karim, Marisa Matias, Herbert Reul, Marita Ulvskog, Adina-Ioana Vălean, Paweł Robert Kowal, Gabriele Albertini, Anni Podimata, Toine Manders, Jean-Pierre Audy, Justas Vincas Paleckis, Arturs Krišjānis Kariņš, Edit Herczog, Mario Mauro, Silvia-Adriana Ţicău, Marian-Jean Marinescu, Francisco José Millán Mon, Rachida Dati, Michael Gahler и Bastiaan Belder.

Изказаха се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“): Lena Barbara Kolarska-Bobińska, Matthias Groote, Charles Tannock, Alejo Vidal-Quadras, Derek Vaughan, András Gyürk, Ivo Vajgl и Andrzej Grzyb.

Изказа се Andris Piebalgs.

Предложения за резолюции, внесени на основание член 110, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

- Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jacek Saryusz-Wolski, Tunne Kelam, Traian Ungureanu, Pilar del Castillo Vera, Michael Gahler, Herbert Reul, András Gyürk, Mário David, Jean-Pierre Audy, Lena Barbara Kolarska-Bobińska, Bogusław Sonik и Inese Vaidere, от името на групата PPE, относно външните аспекти на енергийната сигурност (B7-0040/2009);

- Teresa Riera Madurell и Кристиан Вигенин, от името на групата S-D, относно външната енергийна сигурност (B7-0043/2009);

- Rebecca Harms, Claude Turmes, Reinhard Bütikofer, Werner Schulz и Franziska Katharina Brantner, от името на групата Verts/ALE, относно външните аспекти на енергийната сигурност (B7-0045/2009);

- Johannes Cornelis van Baalen, от името на групата ALDE, относно енергийната сигурност (B7-0046/2009);

- Michał Tomasz Kamiński, Charles Tannock, Roberts Zīle, Adam Bielan, Tomasz Piotr Poręba и Ryszard Antoni Legutko, от името на групата ECR, относно енергийната сигурност (B7-0058/2009);

- Helmut Scholz и Marisa Matias, от името на групата GUE/NGL, относно енергийната сигурност (Набуко, DESERTEC) (B7-0059/2009).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 4.8 от протокола от 17.9.2009.

°
° ° °

Изказа се Mario Mauro, който съобщава, че днес са били убити шестима италиански военни, при атентат в Кабул, Афганистан, и моли за едноминутно мълчание в памет на жертвите.

Председателят се пръсъединява към това предложение.

Парламентът почете с минута мълчание паметта на жертвите.

Последно осъвременяване: 1 октомври 2009 г.Правна информация