Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2009/2532(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B7-0040/2009

Rozpravy :

PV 17/09/2009 - 3
CRE 17/09/2009 - 3

Hlasovanie :

PV 17/09/2009 - 4.8
CRE 17/09/2009 - 4.8
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2009)0021

Zápisnica
Štvrtok, 17. septembra 2009 - ŠtrasburgFinálna verzia

3. Energetická bezpečnosť (Nabucco a Desertec) (rozprava)
CRE

Vyhlásenie Komisie: Energetická bezpečnosť (Nabucco a Desertec)

Andris Piebalgs (člen Komisie) vystúpil s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Ioannis Kasoulides za skupinu PPE, Hannes Swoboda za skupinu S-D, Johannes Cornelis van Baalen za skupinu ALDE, Reinhard Bütikofer za skupinu Verts/ALE, Geoffrey Van Orden za skupinu ECR, Helmut Scholz za skupinu GUE/NGL, Fiorello Provera za skupinu EFD, nezaradený poslanec Zoltán Balczó, Elmar Brok, Teresa Riera Madurell, Graham Watson a Franziska Katharina Brantner.

PREDSEDNÍCTVO: Pál SCHMITT
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Konrad Szymański, Jacky Hénin, Niki Tzavela, Martin Ehrenhauser, Pilar del Castillo Vera, Kristian Vigenin, Fiona Hall, Indrek Tarand, Sajjad Karim, Marisa Matias, Herbert Reul, Marita Ulvskog, Adina-Ioana Vălean, Paweł Robert Kowal, Gabriele Albertini, Anni Podimata, Toine Manders, Jean-Pierre Audy, Justas Vincas Paleckis, Arturs Krišjānis Kariņš, Edit Herczog, Mario Mauro, Silvia-Adriana Ţicău, Marian-Jean Marinescu, Francisco José Millán Mon, Rachida Dati, Michael Gahler a Bastiaan Belder.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Lena Barbara Kolarska-Bobińska, Matthias Groote, Charles Tannock, Alejo Vidal-Quadras, Derek Vaughan, András Gyürk, Ivo Vajgl a Andrzej Grzyb.

V rozprave vystúpil Andris Piebalgs.

Návrhy uznesení podané podľa čl. 110 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

- Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jacek Saryusz-Wolski, Tunne Kelam, Traian Ungureanu, Pilar del Castillo Vera, Michael Gahler, Herbert Reul, András Gyürk, Mário David, Jean-Pierre Audy, Lena Barbara Kolarska-Bobińska, Bogusław Sonik a Inese Vaidere za skupinu PPE, o vonkajších aspektoch energetickej bezpečnosti (B7-0040/2009);

- Teresa Riera Madurell a Kristian Vigenin za skupinu S-D o vonkajšej energetickej bezpečnosti (B7-0043/2009);

- Rebecca Harms, Claude Turmes, Reinhard Bütikofer, Werner Schulz a Franziska Katharina Brantner za skupinu Verts/ALE o vonkajších aspektoch energetickej bezpečnosti (B7-0045/2009);

- Johannes Cornelis van Baalen za skupinu ALDE o bezpečnosti dodávok energie (B7-0046/2009);

- Michał Tomasz Kamiński, Charles Tannock, Roberts Zīle, Adam Bielan, Tomasz Piotr Poręba a Ryszard Antoni Legutko za skupinu ECR o bezpečnosti dodávok energie (B7-0058/2009);

- Helmut Scholz a Marisa Matias za skupinu GUE/NGL o energetickej bezpečnosti (Nabucco, DESERTEC) (B7-0059/2009).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 4.8 zápisnice zo dňa 17.9.2009.

°
° ° °

V rozprave vystúpil Mario Mauro, aby poukázal na to, že pri dnešnom atentáte v afganskej metropole Kábul bolo zabitých šesť talianskych vojakov, a požiadal o minútu ticha na uctenie si pamiatky týchto obetí.

Predseda toto vystúpenie podporil.

Parlament si uctil pamiatku obetí minútou ticha.

Posledná úprava: 1. októbra 2009Právne oznámenie