Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2009/2002B(BUD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0037/2009

Keskustelut :

PV 20/10/2009 - 12
CRE 20/10/2009 - 12

Äänestykset :

PV 22/10/2009 - 8.3
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2009)0052

Pöytäkirja
Tiistai 20. lokakuuta 2009 - StrasbourgLopullinen painos

12. Esitys yleiseksi talousarvioksi 2010 (pääluokka III - komissio) - Esitys yleiseksi talousarvioksi 2010 (pääluokat I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX) (keskustelu)
CRE

Mietintö: Esitys Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2010, Pääluokka III - Komissio (C7-0127/2009 – 2009/2002(BUD))
ja
oikaisukirjelmä nro 1/2010 (SEC(2009)1133) esitykseen Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2010 - Budjettivaliokunta. Esittelijä: László Surján (A7-0038/2009)

Mietintö: Esitys yleiseksi talousarvioksi 2010
Pääluokka I - Euroopan parlamentti,
Pääluokka II - Neuvosto,
Pääluokka IV - Tuomioistuin,
Pääluokka V - Tilintarkastustuomioistuin,
Pääluokka VI - Euroopan talous- ja sosiaalikomitea,
Pääluokka VII - Alueiden komitea,
Pääluokka VIII - Euroopan oikeusasiamies,
Pääluokka IX - Euroopan tietosuojavaltuutettu [C7-0128/2009 - 2009/2002B(BUD)] - Budjettivaliokunta. Esittelijä: Vladimír Maňka (A7-0037/2009)

László Surján ja Vladimír Maňka esittelivät mietintönsä.

Hans Lindblad (neuvoston puheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Puhetta johti
varapuhemies Roberta ANGELILLI

Algirdas Šemeta (komission jäsen) käytti puheenvuoron .

Puheenvuorot: Annemie Neyts-Uyttebroeck (AFET-valiokunnan lausunnon valmistelija), Gay Mitchell (DEVE-valiokunnan lausunnon valmistelija), Jean-Pierre Audy (CONT-valiokunnan lausunnon valmistelija), Juan Fernando López Aguilar (LIBE-valiokunnan lausunnon valmistelija), Jutta Haug (ENVI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Lena Ek (ITRE-valiokunnan lausunnon valmistelija), Cristian Silviu Buşoi (IMCO-valiokunnan lausunnon valmistelija), Danuta Maria Hübner (REGI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Elisabeth Jeggle (AGRI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Carmen Fraga Estévez (PECH-valiokunnan lausunnon valmistelija), Helga Trüpel (CULT-valiokunnan lausunnon valmistelija), Pervenche Berès (ECON-valiokunnan lausunnon valmistelija), György Schöpflin (AFCO-valiokunnan lausunnon valmistelija), Edit Bauer (FEMM-valiokunnan lausunnon valmistelija), Alain Lamassoure PPE-ryhmän puolesta, Francesca Balzani S puolesta, Anne E. Jensen ALDE-ryhmän puolesta, Helga Trüpel Verts/ALE-ryhmän puolesta, James Elles ECR-ryhmän puolesta, Miguel Portas GUE/NGL-ryhmän puolesta, Marta Andreasen EFD-ryhmän puolesta ja Angelika Werthmann, sitoutumaton.

Hans Lindblad käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: José Manuel Fernandes, Göran Färm ja Jacek Włosowicz.

Puhetta johti
varapuhemies Dagmar ROTH-BEHRENDT

Puheenvuorot: Jürgen Klute, Bastiaan Belder, Daniël van der Stoep, Salvador Garriga Polledo, Ingeborg Gräßle, Lambert van Nistelrooij, Giovanni La Via ja Damien Abad.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Paul Rübig, Georgios Stavrakakis, Riikka Manner, Derek Vaughan, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Marek Józef Gróbarczyk, Janusz Władysław Zemke, Seán Kelly ja Zigmantas Balčytis.

Puheenvuorot: Algirdas Šemeta, László Surján ja Vladimír Maňka.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 22.10.2009, kohta 8.1, istunnon pöytäkirja 22.10.2009, kohta 8.2 ja istunnon pöytäkirja 22.10.2009, kohta 8.3.

Päivitetty viimeksi: 13. marraskuuta 2009Oikeudellinen huomautus