Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

B7-0099/2009

Forhandlinger :

PV 21/10/2009 - 9
CRE 21/10/2009 - 9

Afstemninger :

PV 22/10/2009 - 8.9

Vedtagne tekster :


Protokol
Onsdag den 21. oktober 2009 - StrasbourgEndelig udgave

9. Forberedelse af mødet i Det Transatlantiske Økonomiske Råd og topmødet EU/USA (2. og 3. november 2009) - Det transatlantiske politimæssige og retlige samarbejde (forhandling)
CRE

Redegørelser fra Rådet og Kommissionen: Forberedelse af mødet i Det Transatlantiske Økonomiske Råd og topmødet EU/USA (2. og 3. november 2009), Det transatlantiske politimæssige og retlige samarbejde

Cecilia Malmström (formand for Rådet) og Benita Ferrero-Waldner (medlem af Kommissionen) afgav redegørelserne.

FORSÆDE: Diana WALLIS
næstformand

Talere: Elmar Brok for PPE-Gruppen, Hannes Swoboda for S, Sarah Ludford for ALDE-Gruppen, Pascal Canfin for Verts/ALE-Gruppen, Tomasz Piotr Poręba for ECR-Gruppen, Jean-Luc Mélenchon for GUE/NGL-Gruppen, Krisztina Morvai, løsgænger, Francisco José Millán Mon, Ioan Mircea Paşcu, Reinhard Bütikofer, James Elles, Daniel Caspary, Véronique De Keyser, Charles Tannock, Diogo Feio, Juan Fernando López Aguilar, Harlem Désir og Peter Skinner.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Janusz Władysław Zemke, Michael Theurer, Jan Philipp Albrecht og Zoltán Balczó.

Talere: Cecilia Malmström og Benita Ferrero-Waldner.

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 110, stk. 2):

- Joseph Daul, Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ioannis Kasoulides, Corien Wortmann-Kool, Francisco José Millán Mon, Daniel Caspary, Pilar del Castillo Vera, Albert Deß, Jean-Paul Gauzès, Peter Liese, Andreas Schwab, Richard Seeber, Tadeusz Zwiefka, Ingeborg Gräßle og Werner Langen for PPE-Gruppen om det kommende topmøde mellem EU og USA og mødet i Det Transatlantiske Økonomiske Råd (B7-0095/2009)

- Sarah Ludford, Sharon Bowles, Wolf Klinz, Olle Schmidt, Johannes Cornelis van Baalen og Marietje Schaake for ALDE-Gruppen om det kommende topmøde mellem EU og USA og det fjerde mode i Det Transatlantiske Økonomiske Råd (B7-0096/2009)

- Adrian Severin og Hannes Swoboda for S om det kommende topmøde mellem EU og USA og mødet i Det Transatlantiske Økonomiske Råd (B7-0098/2009)

- Pascal Canfin, Reinhard Bütikofer, Yannick Jadot, Nicole Kiil-Nielsen og Barbara Lochbihler for Verts/ALE-Gruppen om topmødet mellem EU og USA (B7-0099/2009)

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba og Adam Bielan for ECR-Gruppen om det kommende topmøde mellem EU og USA og mødet i Det Transatlantiske Økonomiske Råd (B7-0109/2009)

- Helmut Scholz, Willy Meyer, Marie-Christine Vergiat og Patrick Le Hyaric for GUE/NGL-Gruppen om forberedelse af mødet i Det Transatlantiske Økonomiske Råd (TEC) og topmødet mellem EU og USA (den 2.-3. november 2009) (B7-0112/2009)

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.9 i protokollen af 22.10.2009.

Seneste opdatering: 16. november 2009Juridisk meddelelse