Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2009/2733(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

B7-0104/2009

Разисквания :

PV 22/10/2009 - 12.2
CRE 22/10/2009 - 12.2

Гласувания :

PV 22/10/2009 - 13.2

Приети текстове :

P7_TA(2009)0060

Протокол
четвъртък, 22 октомври 2009 г. - СтрасбургОкончателна версия

13.2. Иран (гласуване)

Предложения за резолюция B7-0104/2009, B7-0107/2009, B7-0111/2009, B7-0115/2009, B7-0117/2009, B7-0124/2009 и B7-0126/2009

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 11)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B7-0104/2009

(за замяна на B7-0104/2009, B7-0107/2009, B7-0111/2009, B7-0115/2009, B7-0117/2009, B7-0124/2009 и B7-0126/2009):

внесени от следните членове на ЕП:

Michael Gahler, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Lena Barbara Kolarska-Bobińska, Eija-Riitta Korhola, Mario Mauro, Laima Liucija Andrikienė, Filip Kaczmarek, Thomas Mann, Licia Ronzulli, Dominique Baudis, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Bogusław Sonik, Tadeusz Zwiefka и Martin Kastler, от името на групата PPE
Véronique De Keyser, Richard Howitt, Ana Gomes и Gianni Pittella, от името на групата S
Marietje Schaake, Метин Казак, Ivo Vajgl, Renate Weber, Marielle De Sarnez и Charles Goerens, от името на групата ALDE
Barbara Lochbihler, Isabelle Durant, Emilie Turunen и Raül Romeva i Rueda, от името на групата Verts/ALE
Struan Stevenson, от името на групата ECR
Miguel Portas и Helmut Scholz, от името на групата GUE/NGL
Fiorello Provera, от името на групата EFD

приема се (P7_TA(2009)0060)

Последно осъвременяване: 18 ноември 2009 г.Правна информация