Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2009/2700(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

B7-0132/2009

Разисквания :

PV 11/11/2009 - 16
CRE 11/11/2009 - 16

Гласувания :

PV 12/11/2009 - 8.3
CRE 12/11/2009 - 8.3

Приети текстове :

P7_TA(2009)0064

Протокол
четвъртък, 12 ноември 2009 г. - БрюкселОкончателна версия

8.3. Среща на върха ЕС-Русия на 18 ноември 2009 г. в Стокхолм (гласуване)
CRE

Предложения за резолюция B7-0128/2009, B7-0129/2009, B7-0130/2009, B7-0131/2009, B7-0132/2009 и B7-0134/2009

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 3)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B7-0128/2009

(за замяна на B7-0128/2009, B7-0129/2009, B7-0130/2009, B7-0131/2009 и B7-0132/2009):

внесени от следните членове на ЕП:

Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra и Ioannis Kasoulides, от името на групата PPE
Adrian Severin, Hannes Swoboda и Knut Fleckenstein, от името на групата S
Annemie Neyts-Uyttebroeck, от името на групата ALDE
Heidi Hautala и Bart Staes, от името на групата Verts/ALE
Ryszard Antoni Legutko, Charles Tannock, Tomasz Piotr Poręba, Michał Tomasz Kamiński, Konrad Szymański, Jacek Olgierd Kurski, Roberts Zīle и Adam Bielan, от името на групата ECR

приема се (P7_TA(2009)0064)

(Предложението за резолюция B7-0134/2009 отпада.)

Изказвания:

- Hannes Swoboda представи устно предложение за изменение към изменение 9, което беше одобрено.

- Vytautas Landsbergis представи устно предложение за изменение към съображение Д, което не беше одобрено, тъй като повече от 40 членове на ЕП възразиха срещу неговото вземане предвид.

- Vytautas Landsbergis представи устно предложение към съображение З, което беше одобрено.

Последно осъвременяване: 19 ноември 2009 г.Правна информация