Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2009/2700(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B7-0131/2009

Συζήτηση :

PV 11/11/2009 - 16
CRE 11/11/2009 - 16

Ψηφοφορία :

PV 12/11/2009 - 8.3
CRE 12/11/2009 - 8.3

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2009)0064

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 12 Νοεμβρίου 2009 - ΒρυξέλλεςΟριστική έκδοση

8.3. Σύνοδος Kορυφής ΕΕ-Ρωσίας της 18ης Νοεμβρίου 2009 στη Στοκχόλμη (ψηφοφορία)
CRE

Προτάσεις ψηφίσματος B7-0128/2009, B7-0129/2009, B7-0130/2009, B7-0131/2009, B7-0132/2009 και B7-0134/2009

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 3)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΟΙΝΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B7-0128/2009

(αντικαθιστά τις B7-0128/2009, B7-0129/2009, B7-0130/2009, B7-0131/2009 και B7-0132/2009):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra και Ιωάννης Κασουλίδης, εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Adrian Severin, Hannes Swoboda και Knut Fleckenstein, εξ ονόματος της Ομάδας S
Annemie Neyts-Uyttebroeck, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Heidi Hautala και Bart Staes, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Ryszard Antoni Legutko, Charles Tannock, Tomasz Piotr Poręba, Michał Tomasz Kamiński, Konrad Szymański, Jacek Olgierd Kurski, Roberts Zīle και Adam Bielan, εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Εγκρίνεται (P7_TA(2009)0064)

(Η πρόταση ψηφίσματος B7-0134/2009 καταπίπτει.)

Παρεμβάσεις:

- ο Hannes Swoboda παρουσιάζει προφορική τροπολογία στην τροπολογία 9, η οποία κρατείται.

- ο Vytautas Landsbergis παρουσιάζει προφορική τροπολογία στην αιτιολογική σκέψη E, η οποία δεν κρατείται, δεδομένου ότι περισσότεροι από 40 βουλευτές αντιτίθενται στο να ληφθεί υπόψη.

- ο Vytautas Landsbergis παρουσιάζει προφορική τροπολογία στην αιτιολογική σκέψη H, η οποία κρατείται.

Τελευταία ενημέρωση: 19 Νοεμβρίου 2009Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου