Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2009/0808(CNS)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

A7-0064/2009

Debaty :

PV 23/11/2009 - 18
CRE 23/11/2009 - 18

Głosowanie :

PV 24/11/2009 - 4.5
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :


Protokół
Poniedziałek, 23 listopada 2009 r. - StrasburgWersja ostateczna

18. Przepisy dotyczące ochrony poufności informacji Europolu * - Przepisy wykonawcze dotyczące stosunków Europolu z partnerami, w tym wymiany danych osobowych i informacji niejawnych * - Wykaz krajów trzecich i organizacji, z którymi Europol zawarł porozumienia * - Przepisy wykonawcze dotyczące plików roboczych do celów analizy stosowanych przez Europol * - Europejska sieć prewencji kryminalnej (EUCPN) * - Akredytacja działań laboratoriów kryminalistycznych * (debata)
CRE

Sprawozdanie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie przyjęcia przepisów dotyczących poufności informacji Europolu [11943/2009 - C7-0105/2009 - 2009/0807(CNS)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Timothy Kirkhope (A7-0065/2009)

Sprawozdanie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie przyjęcia przepisów wykonawczych regulujących stosunki Europolu z partnerami, w tym wymianę danych osobowych i informacji niejawnych [11944/2009 - C7-0106/2009 - 2009/0808(CNS)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Sophia in 't Veld (A7-0064/2009)

Sprawozdanie w sprawie projektu decyzji Rady określającej wykaz państw trzecich i organizacji, z którymi Europol zawarł porozumienia [11946/2009 - C7-0107/2009 - 2009/0809(CNS)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Jan Philipp Albrecht (A7-0069/2009)

Sprawozdanie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie przyjęcia przepisów wykonawczych dotyczących plików roboczych do celów analizy stosowanych przez Europol [11947/2009 - C7-0108/2009 - 2009/0810(CNS)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A7-0068/2009)

Sprawozdanie w sprawie inicjatywy Królestwa Belgii, Republiki Czeskiej, Republiki Federalnej Niemiec, Królestwa Hiszpanii, Republiki Francuskiej, Republiki Węgierskiej, Królestwa Niderlandów, Republiki Słowackiej, Republiki Finlandii, Królestwa Szwecji, Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w celu przyjęcia decyzji Rady ustanawiającej europejską sieć prewencji kryminalnej (EUCPN) i uchylającej decyzję 2001/427/WSiSW [11421/2009 - C7-0109/2009 - 2009/0812(CNS)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Sonia Alfano (A7-0072/2009)

Sprawozdanie w sprawie inicjatywy Królestwa Szwecji i Królestwa Hiszpanii w celu przyjęcia decyzji ramowej Rady w sprawie akredytacji działań laboratoriów kryminalistycznych [11419/2009 - C7-0100/2009 - 2009/0806(CNS)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Timothy Kirkhope (A7-0071/2009)

James Nicholson (zastępca autora) przedstawił sprawozdania Timothy'ego Kirkhope.

PRZEWODNICTWO: Pál SCHMITT
Wiceprzewodniczący

Sophia in 't Veld, Jan Philipp Albrecht, Agustín Díaz de Mera García Consuegra i Sonia Alfano przedstawili swoje sprawozdania.

Głos zabrał Jacques Barrot (wiceprzewodniczący Komisji).

Głos zabrali: Wim van de Camp w imieniu grupy PPE, Ramón Jáuregui Atondo w imieniu grupy S&D, Nathalie Griesbeck w imieniu grupy ALDE, Raül Romeva i Rueda w imieniu grupy Verts/ALE, Marie-Christine Vergiat w imieniu grupy GUE/NGL, Gerard Batten w imieniu grupy EFD, Andreas Mölzer niezrzeszony, Simon Busuttil, Rosario Crocetta, Alexander Alvaro, Ernst Strasser, Kinga Göncz, Cecilia Wikström, Birgit Sippel, Luigi de Magistris, Debora Serracchiani i Monika Flašíková Beňová.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Artur Zasada i Janusz Władysław Zemke.

Głos zabrali: Jacques Barrot, James Nicholson, Sophia in 't Veld, Jan Philipp Albrecht, Agustín Díaz de Mera García Consuegra i Sonia Alfano.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 4.4 protokołu z dnia 24.11.2009, pkt 4.5 protokołu z dnia 24.11.2009, pkt 4.6 protokołu z dnia 24.11.2009, pkt 4.7 protokołu z dnia 24.11.2009, pkt 4.8 protokołu z dnia 24.11.2009 i pkt 4.9 protokołu z dnia 24.11.2009

Ostatnia aktualizacja: 12 stycznia 2010Informacja prawna