Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2009/2776(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

B7-0171/2009

Debatter :

PV 25/11/2009 - 18
CRE 25/11/2009 - 18

Omröstningar :

PV 26/11/2009 - 8.5

Antagna texter :

P7_TA(2009)0102

Protokoll
Onsdagen den 25 november 2009 - StrasbourgSlutlig utgåva

18. FAO:s världstoppmöte om livsmedelssäkerhet - Utrota hungersnöden från jordens yta (debatt)
CRE

Uttalande av kommissionen: FAO:s världstoppmöte om livsmedelssäkerhet - Utrota hungersnöden från jordens yta

Karel De Gucht (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande.

Talare: Albert Deß för PPE-gruppen, Luis Manuel Capoulas Santos för S, George Lyon för ALDE-gruppen, José Bové för Verts/ALE-gruppen, James Nicholson för ECR-gruppen, Patrick Le Hyaric för GUE/NGL-gruppen, Bastiaan Belder för EFD-gruppen, Dimitar Stoyanov, grupplös, Filip Kaczmarek, Louis Michel, Judith Sargentini, Richard Ashworth, João Ferreira, Diane Dodds, Mairead McGuinness, Enrique Guerrero Salom, Franziska Keller, vilken även besvarade en fråga (blått kort) från Mairead McGuinness, Béla Glattfelder, Corina Creţu och Esther Herranz García.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Michèle Striffler, Ricardo Cortés Lastra, Chris Davies, Peter Jahr, Marc Tarabella, Elisabeth Köstinger, Rareş-Lucian Niculescu, Marian Harkin, Sari Essayah och Czesław Adam Siekierski.

Talare: Karel De Gucht.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 110.2 i arbetsordningen):

- James Nicholson för ECR-gruppen, om FAO-toppmötet och tryggad livsmedelsförsörjning (B7-0168/2009),

- Véronique De Keyser, Thijs Berman, Luis Manuel Capoulas Santos och Ricardo Cortés Lastra för S, om FAO:s världstoppmöte om tryggad livsmedelsförsörjning – utrotning av hungern i världen (B7-0169/2009),

- Mairead McGuinness och Filip Kaczmarek för PPE-gruppen, om FAO:s världstoppmöte och tryggad livsmedelsförsörjning (B7-0170/2009),

- Charles Goerens och Marielle De Sarnez för ALDE-gruppen, om FAO:s världstoppmöte om tryggad livsmedelsförsörjning – utrotning av hungern i världen (B7-0171/2009),

- José Bové, Martin Häusling, Franziska Keller, Alyn Smith och Michail Tremopoulos för Verts/ALE-gruppen om FAO:s världstoppmöte om tryggad livsmedelsförsörjning – utrotning av hungern i världen (B7-0172/2009),

- Patrick Le Hyaric och João Ferreira för GUE/NGL-gruppen, om FAO:s världstoppmöte om tryggad livsmedelsförsörjning – utrotning av hungern i världen (B7-0173/2009).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.5 i protokollet av den 26.11.2009.

Senaste uppdatering: 11 december 2009Rättsligt meddelande