Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B7-0173/2009

Συζήτηση :

PV 25/11/2009 - 18
CRE 25/11/2009 - 18

Ψηφοφορία :

PV 26/11/2009 - 8.5

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 26 Νοεμβρίου 2009 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

8.5. Παγκόσμια Διάσκεψη του FAO για την επισιτιστική ασφάλεια - Η εξάλειψη της πείνας από τη Γη (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B7-0168/2009, B7-0169/2009, B7-0170/2009, B7-0171/2009, B7-0172/2009 και B7-0173/2009

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 9)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΟΙΝΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B7-0168/2009

(αντικαθιστά τιςB7-0168/2009, B7-0169/2009, B7-0170/2009, B7-0171/2009 και B7-0172/2009):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

Mairead McGuinness και Filip Kaczmarek, εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Thijs Berman, Véronique De Keyser, Luis Manuel Capoulas Santos και Ricardo Cortés Lastra, εξ ονόματος της Ομάδας S
Charles Goerens, Louis Michel, Marielle De Sarnez και George Lyon, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Martin Häusling και José Bové, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
James Nicholson, εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Εγκρίνεται (P7_TA(2009)0102)

(Η πρόταση ψηφίσματος B7-0173/2009 καταπίπτει.)

Τελευταία ενημέρωση: 10 Δεκεμβρίου 2009Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου