Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2009/2777(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

B7-0174/2009

Разисквания :

PV 26/11/2009 - 12.1
CRE 26/11/2009 - 12.1

Гласувания :

PV 26/11/2009 - 13.1
CRE 26/11/2009 - 13.1

Приети текстове :

P7_TA(2009)0103

Протокол
четвъртък, 26 ноември 2009 г. - СтрасбургОкончателна версия

13.1. Никарагуа (гласуване)
CRE

Предложения за резолюция B7-0174/0009, B7-0175/2009 и B7-0176/2009

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 10)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B7-0174/2009

(за замяна на B7-0174/0009, B7-0175/2009 и B7-0176/2009):

внесени от следните членове на ЕП:

Carlos José Iturgaiz Angulo, Eija-Riitta Korhola, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Monica Luisa Macovei, Laima Liucija Andrikienė и Bogusław Sonik, от името на групата PPE
Johannes Cornelis van Baalen, Renate Weber и Frédérique Ries, от името на групата ALDE
Charles Tannock, Edvard Kožušník, Adam Bielan и Ryszard Czarnecki, от името на групата ECR

приема се (P7_TA(2009)0103)

Изказвания:

Изказаха се: преди гласуването, Véronique De Keyser, от името на групата S, Raül Romeva i Rueda, от името на групата Verts/ALE, Ilda Figueiredo, от името на групата GUE/NGL, за да сигнализират, че техните групи няма да участват в гласуването относно Никарагуа, както и Eija-Riitta Korhola относно провеждането на предходните разисквания.

Последно осъвременяване: 11 декември 2009 г.Правна информация