Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

O-0158/2009

Dezbateri :

PV 15/12/2009 - 20
CRE 15/12/2009 - 20

Voturi :

Texte adoptate :


Proces-verbal
Marţi, 15 decembrie 2009 - StrasbourgEdiţie definitivă

20. Apărarea principiului subsidiarităţii - Expunerea simbolurilor religioase şi culturale în locuri publice (dezbatere)
CRE

Întrebare orală (O-0152/2009) adresată de Mario Borghezio, în numele Grupului EFD, Comisiei: Apărarea principiului subsidiarității (B7-0238/2009)

Întrebare orală (O-0158/2009) adresată de Antonio Cancian, Mario Mauro, Fiorello Provera, Elisabetta Gardini, Salvatore Iacolino, Crescenzio Rivellini, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Aldo Patriciello, Paolo Bartolozzi, Cristiana Muscardini, Mara Bizzotto, Barbara Matera, Lara Comi, Antonello Antinoro, Lorenzo Fontana, Roberta Angelilli, Amalia Sartori, Iva Zanicchi, Licia Ronzulli, Giovanni Collino, Marco Scurria, Giancarlo Scotta', Potito Salatto, Pablo Arias Echeverría, Raffaele Baldassarre, Pilar Ayuso, Luis de Grandes Pascual, Pilar del Castillo Vera, Santiago Fisas Ayxela, Carmen Fraga Estévez, Salvador Garriga Polledo, Cristina Gutiérrez-Cortines, Esther Herranz García, Carlos José Iturgaiz Angulo, Veronica Lope Fontagné, Antonio López-Istúriz White, Gabriel Mato Adrover, Jaime Mayor Oreja, Pablo Zalba Bidegain, Salvatore Tatarella, Magdi Cristiano Allam, Mirosław Piotrowski şi Konrad Szymański, Comisiei: Expunerea simbolurilor religioase și culturale în locuri publice (B7-0239/2009)

Mario Borghezio şi Antonio Cancian au dezvoltat întrebările orale.

Jacques Barrot (vicepreşedinte al Comisiei) a răspuns la întrebările orale.

Au intervenit: Mario Mauro, în numele Grupului PPE, Juan Fernando López Aguilar, în numele Grupului S&D, Sophia in 't Veld, în numele Grupului ALDE, Mirosław Piotrowski, în numele Grupului ECR, Manfred Weber, Joanna Senyszyn şi Carlo Casini.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Miroslav Mikolášik, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Georgios Papanikolaou, Anna Záborská, Magdi Cristiano Allam, Csaba Sógor şi Diane Dodds.

A intervenit Jacques Barrot.

Propuneri de rezoluţie depuse, în temeiul articolului 115 alineatul (5) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

-Mario Mauro, Simon Busuttil şi Manfred Weber, în numele Grupului PPE,referitoare la apărarea principiului subsidiarităţii (B7-0273/2009),

- Mario Borghezio, în numele Grupului EFD,referitoare la apărarea principiului subsidiarităţii (B7-0274/2009),

- Judith Sargentini, Raül Romeva i Rueda şi Hélène Flautre, în numele Grupului Verts/ALE,referitoare la simbolurile religioase și subsidiaritate (B7-0275/2009),

- Sophia in 't Veld şi Jeanine Hennis-Plasschaert, în numele Grupului ALDE, referitoare la drepturile omului, simbolurile religioase şi subsidiaritate (B7-0276/2009),

- Rui Tavares, Cornelis de Jong şi Nikolaos Chountis, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la apărarea principiului subsidiarităţii (B7-0277/2009),

- Monika Flašíková Beňová, Claude Moraes şi David-Maria Sassoli, în numele Grupului S&D,referitoare la apărarea principiului subsidiarităţii (B7-0278/2009).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 7.3 al PV din 17.12.2009.

Ultima actualizare: 20 ianuarie 2010Notă juridică