Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

B7-0200/2009

Debatter :

PV 16/12/2009 - 11
CRE 16/12/2009 - 11

Omröstningar :

PV 17/12/2009 - 7.5

Antagna texter :


Protokoll
Onsdagen den 16 december 2009 - StrasbourgSlutlig utgåva

11. Våldet i Demokratiska republiken Kongo (debatt)
CRE

Uttalanden av rådet och kommissionen: Våldet i Demokratiska republiken Kongo

Cecilia Malmström (rådets tjänstgörande ordförande) och Karel De Gucht (ledamot av kommissionen) gjorde uttalanden.

Talare: Filip Kaczmarek för PPE-gruppen, Michael Cashman för S&D-gruppen, Louis Michel för ALDE-gruppen, Isabelle Durant för Verts/ALE-gruppen, Sabine Lösing för GUE/NGL-gruppen, Andreas Mölzer, grupplös, Gay Mitchell, Corina Creţu, Sophia in 't Veld, Cristian Dan Preda, Luis Yáñez-Barnuevo García och Anne Delvaux.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Michèle Striffler, Marc Tarabella, Frédérique Ries, Raül Romeva i Rueda, Franz Obermayr, Seán Kelly, Jim Higgins och Alf Svensson.

Talare: Cecilia Malmström och Karel De Gucht.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 110.2 i arbetsordningen):

- Véronique De Keyser, Thijs Berman, Ana Gomes och Richard Howitt för S&D-gruppen, om våldet i Demokratiska republiken Kongo (B7-0187/2009)

- Filip Kaczmarek och Gay Mitchell för PPE-gruppen, om våldet i Demokratiska republiken Kongo (B7-0190/2009)

- Isabelle Durant, Raül Romeva i Rueda, Bart Staes och Barbara Lochbihler för Verts/ALE-gruppen, om våldet i Demokratiska republiken Kongo (B7-0193/2009)

- Nirj Deva, Jan Zahradil, Tomasz Piotr Poręba, Adam Bielan, Michał Tomasz Kamiński, Paweł Robert Kowal och Ryszard Czarnecki för ECR-gruppen, om våldet i Demokratiska republiken Kongo (B7-0195/2009)

- Sabine Lösing, Willy Meyer, Takis Hadjigeorgiou, Ilda Figueiredo och Eva-Britt Svensson för GUE/NGL-gruppen, om våldet i Demokratiska republiken Kongo (B7-0200/2009)

- Louis Michel för ALDE-gruppen, om våldet i Demokratiska republiken Kongo (B7-0241/2009).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.5 i protokollet av den 17.12.2009.

Senaste uppdatering: 20 januari 2010Rättsligt meddelande