Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2009/2792(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B7-0187/2009

Συζήτηση :

PV 16/12/2009 - 11
CRE 16/12/2009 - 11

Ψηφοφορία :

PV 17/12/2009 - 7.5

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2009)0118

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 17 Δεκεμβρίου 2009 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

7.5. Βία στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B7-0187/2009, B7-0190/2009, B7-0193/2009, B7-0195/2009, B7-0200/2009 και B7-0241/2009

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 7)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΟΙΝΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B7-0187/2009

(αντικαθιστά τιςB7-0187/2009, B7-0190/2009, B7-0193/2009, B7-0195/2009 και B7-0241/2009):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

Filip Kaczmarek και Gay Mitchell, εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Thijs Berman και Richard Howitt, εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Louis Michel, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Bart Staes, Isabelle Durant, Raül Romeva i Rueda και Barbara Lochbihler, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Tomasz Piotr Poręba, εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Εγκρίνεται (P7_TA(2009)0118)

(Η πρόταση ψηφίσματος B7-0200/2009 καταπίπτει.)

Τελευταία ενημέρωση: 20 Ιανουαρίου 2010Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου