Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2009/2806(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B7-0266/2009

Разисквания :

PV 17/12/2009 - 12.2
CRE 17/12/2009 - 12.2

Гласувания :

PV 17/12/2009 - 13.2

Приети текстове :

P7_TA(2009)0120

Протокол
четвъртък, 17 декември 2009 г. - СтрасбургОкончателна версия

12.2. Азербайджан: свобода на изразяване
CRE

Предложения за резолюция B7-0264/2009, B7-0266/2009, B7-0267/2009, B7-0268/2009, B7-0269/2009, B7-0270/2009 et B7-0271/2009

Fiorello Provera, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Marietje Schaake, Ulrike Lunacek, Joe Higgins, Ryszard Antoni Legutko и Tunne Kelam представиха предложенията за резолюции.

Изказаха се: Laima Liucija Andrikienė, от името на групата PPE, Vilija Blinkevičiūtė, от името на групата S&D, Ryszard Czarnecki, от името на групата ECR, Jaroslav Paška, от името на групата EFD, Bernd Posselt и Cristian Dan Preda.

Изказа се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“) Tadeusz Zwiefka.

Изказа се Paweł Samecki (член на Комисията).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 13.2 от протокола от 17.12.2009.

Последно осъвременяване: 20 януари 2010 г.Правна информация