Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2009/2805(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

B7-0261/2009

Debaty :

PV 17/12/2009 - 12.1

Głosowanie :

PV 17/12/2009 - 13.1

Teksty przyjęte :

P7_TA(2009)0119

Protokół
Czwartek, 17 grudnia 2009 r. - StrasburgWersja ostateczna

13.1. Uganda: projekt ustawy skierowanej przeciwko homoseksualizmowi (głosowanie)

Projekty rezolucji B7-0259/2009, B7-0260/2009, B7-0261/2009, B7-0262/2009, B7-0263/2009 i B7-0265/2009

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 8)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B7-0259/2009

(zastępujący B7-0259/2009, B7-0260/2009, B7-0261/2009, B7-0262/2009, B7-0263/2009 i B7-0265/2009):

złożony przez następujących posłów:
Michèle Striffler, Monica Luisa Macovei, Cristian Dan Preda, Eija-Riitta Korhola i Maurice Ponga w imieniu grupy PPE,
Michael Cashman w imieniu grupy S&D,
Sophia in 't Veld, Frédérique Ries, Alexandra Thein, Renate Weber, Sarah Ludford, Gianni Vattimo, Marielle De Sarnez i Louis Michel w imieniu grupy ALDE,
Ulrike Lunacek, Raül Romeva i Rueda, Jean Lambert, Judith Sargentini i Eva Joly w imieniu grupy Verts/ALE
Charles Tannock w imieniu grupy ECR,
Eva-Britt Svensson w imieniu grupy GUE/NGL

Przyjęto (P7_TA(2009)0119)

Ostatnia aktualizacja: 20 stycznia 2010Informacja prawna