Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

B7-0264/2009

Rozpravy :

PV 17/12/2009 - 12.2
CRE 17/12/2009 - 12.2

Hlasování :

PV 17/12/2009 - 13.2

Přijaté texty :


Zápis
Čtvrtek 17. prosince 2009 - ŠtrasburkKonečné znění

13.2.  Ázerbájdžán: svoboda projevu (hlasování)
CRE

Návrhy usnesení B7-0264/2009, B7-0266/2009, B7-0267/2009, B7-0268/2009, B7-0269/2009, B7-0270/2009 a B7-0271/2009

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 9)

NÁVRH USNESENÍ B7-0264/2009

zamítnut

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B7-0266/2009

(nahrazující B7-0266/2009, B7-0267/2009, B7-0268/2009, B7-0269/2009, B7-0270/2009 a B7-0271/2009):

předložen těmito poslanci:
Vytautas Landsbergis, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Cristian Dan Preda, Eija-Riitta Korhola, Mario Mauro, Bernd Posselt, Lena Barbara Kolarska-Bobińska, Laima Liucija Andrikienė, Ioannis Kasoulides, Anna Ibrisagic, Tadeusz Zwiefka a Jan Březina za skupinu PPE,
Hannes Swoboda, Adrian Severin a Zoran Thaler za skupinu S&D,
Leonidas Donskis, Marietje Schaake, Frédérique Ries a Marielle De Sarnez za skupinu ALDE,
Ulrike Lunacek, Heidi Hautala a Barbara Lochbihler za skupinu Verts/ALE,
Ryszard Czarnecki, Konrad Szymański, Charles Tannock, Syed Kamall, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko a Adam Bielan za skupinu ECR,
Helmut Scholz a Søren Bo Søndergaard za skupinu GUE/NGL

přijat (P7_TA(2009)0120)

Vystoupení

Laima Liucija Andrikienė předložila ústní PN k bodu 7, který byl vzat v potaz.

Poslední aktualizace: 20. ledna 2010Právní upozornění