Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2009/2806(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

B7-0268/2009

Debatten :

PV 17/12/2009 - 12.2
CRE 17/12/2009 - 12.2

Stemmingen :

PV 17/12/2009 - 13.2

Aangenomen teksten :

P7_TA(2009)0120

Notulen
Donderdag 17 december 2009 - StraatsburgDefinitieve uitgave

13.2. Azerbeidzjan: vrijheid van meningsuiting (stemming)
CRE

Ontwerpresoluties B7-0264/2009, B7-0266/2009, B7-0267/2009, B7-0268/2009, B7-0269/2009, B7-0270/2009 en B7-0271/2009

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 9)

ONTWERPRESOLUTIE B7-0264/2009

Verworpen

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B7-0266/2009

(ter vervanging van B7-0266/2009, B7-0267/2009, B7-0268/2009, B7-0269/2009, B7-0270/2009 en B7-0271/2009):

ingediend door de volgende leden:
Vytautas Landsbergis, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Cristian Dan Preda, Eija-Riitta Korhola, Mario Mauro, Bernd Posselt, Lena Kolarska-Bobińska, Laima Liucija Andrikienė, Ioannis Kasoulides, Anna Ibrisagic, Tadeusz Zwiefka en Jan Březina, namens de PPE-Fractie,
Hannes Swoboda, Adrian Severin en Zoran Thaler, namens de S&D-Fractie,
Leonidas Donskis, Marietje Schaake, Frédérique Ries en Marielle De Sarnez, namens de ALDE-Fractie,
Ulrike Lunacek, Heidi Hautala en Barbara Lochbihler, namens de Verts/ALE-Fractie,
Ryszard Czarnecki, Konrad Szymański, Charles Tannock, Syed Kamall, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko en Adam Bielan, namens de ECR-Fractie,
Helmut Scholz en Søren Bo Søndergaard, namens de GUE/NGL-Fractie

Aangenomen (P7_TA(2009)0120)

Moties van orde:

Laima Liucija Andrikienė stelde een mondeling amendement op paragraaf 7 voor dat in aanmerking werd genomen.

Laatst bijgewerkt op: 21 januari 2010Juridische mededeling