Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2009/2812(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

B7-0031/2010

Debaty :

PV 20/01/2010 - 15
CRE 20/01/2010 - 15

Głosowanie :

PV 21/01/2010 - 7.4
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2010)0008

Protokół
Środa, 20 stycznia 2010 r. - StrasburgWersja ostateczna

15. Europejska strategia na rzecz regionu naddunajskiego (debata)
CRE

Pytanie ustne (O-0150/2009), które zadali: Silvia-Adriana Ţicău, Brian Simpson, János Áder, Hannes Swoboda, Eva Lichtenberger, Michael Cramer, Saïd El Khadraoui, Mathieu Grosch, Iuliu Winkler, Victor Boştinaru, Ioan Mircea Paşcu, Marian-Jean Marinescu, Ivailo Kalfin, Norica Nicolai, Dirk Sterckx, Csaba Sándor Tabajdi, Michael Theurer, Ismail Ertug, Inés Ayala Sender, Jiří Havel, Edit Herczog, Stanimir Ilchev, Iliana Malinova Iotova, Jelko Kacin, Evgeni Kirilov, Ádám Kósa, Ioan Enciu, Eduard Kukan, Gesine Meissner, Alajos Mészáros, Katarína Neveďalová, Daciana Octavia Sârbu, Vilja Savisaar, Olga Sehnalová, Catherine Stihler, Peter van Dalen, Louis Grech, Corina Creţu, George Sabin Cutaş, Vasilica Viorica Dăncilă, Cătălin Sorin Ivan, Kinga Göncz i Antonyia Parvanova, do Komisji: Europejska strategia na rzecz regionu naddunajskiego (B7-0240/2009).

Silvia-Adriana Ţicău zadała pytanie ustne.

Olli Rehn (członek Komisji) odpowiedział na pytanie ustne

Głos zabrali: Marian-Jean Marinescu w imieniu grupy PPE, Constanze Angela Krehl w imieniu grupy S&D, Michael Theurer w imieniu grupy ALDE, Eva Lichtenberger w imieniu grupy Verts/ALE, Oldřich Vlasák w imieniu grupy ECR, Jaromír Kohlíček w imieniu grupy GUE/NGL, Jaroslav Paška w imieniu grupy EFD, Csanád Szegedi, niezrzeszony, Lambert van Nistelrooij, Inés Ayala Sender, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Hans-Peter Martin, Evgeni Kirilov, János Áder, Nadezhda Neynsky, Olga Sehnalová, Franz Obermayr, Eduard Kukan, Zigmantas Balčytis, Miroslav Mikolášik, Evelyn Regner, Ádám Kósa, Karin Kadenbach, Petru Constantin Luhan, Monika Smolková, Iosif Matula i Danuta Maria Hübner.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Jan Olbrycht, Csaba Sándor Tabajdi, Elena Băsescu, Ivailo Kalfin, Czesław Adam Siekierski, Katarína Neveďalová, Csaba Sógor i Kinga Göncz.

Głos zabrał Olli Rehn.

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 115 ust. 5 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Silvia-Adriana Ţicău, Constanze Angela Krehl, Victor Boştinaru, Brian Simpson, Saïd El Khadraoui, Hannes Swoboda, Evgeni Kirilov, Georgios Stavrakakis i Ivailo Kalfin w imieniu grupy S&D, w sprawie europejskiej strategii na rzecz regionu naddunajskiego (B7-0031/2010)

- Michael Theurer i Ramona Nicole Mănescu w imieniu grupy ALDE, w sprawie europejskiej strategii na rzecz regionu naddunajskiego (B7-0032/2010)

- Eva Lichtenberger, Michael Cramer, Elisabeth Schroedter, Barbara Lochbihler, Daniel Cohn-Bendit i Rebecca Harms w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie europejskiej strategii na rzecz regionu naddunajskiego (B7-0033/2010)

- Jaromír Kohlíček i Miloslav Ransdorf w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie europejskiej strategii na rzecz regionu naddunajskiego (B7-0034/2010)

- Lambert van Nistelrooij, Danuta Maria Hübner, Marian-Jean Marinescu, Richard Seeber, Elisabeth Jeggle, Elena Băsescu, Iosif Matula, Petru Constantin Luhan i Elena Oana Antonescu w imieniu grupy PPE, w sprawie europejskiej strategii na rzecz regionu naddunajskiego (B7-0036/2010)

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.4. protokołu z dnia 21.1.2010.

Ostatnia aktualizacja: 3 lutego 2010Informacja prawna