Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2009/2812(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

B7-0036/2010

Dezbateri :

PV 20/01/2010 - 15
CRE 20/01/2010 - 15

Voturi :

PV 21/01/2010 - 7.4

Texte adoptate :

P7_TA(2010)0008

Proces-verbal
Miercuri, 20 ianuarie 2010 - StrasbourgEdiţie definitivă

15. Strategia europeană pentru regiunea Dunării (dezbatere)
CRE

Întrebare orală (O-0150/2009) adresată de Silvia-Adriana Ţicău, Brian Simpson, János Áder, Hannes Swoboda, Eva Lichtenberger, Michael Cramer, Saïd El Khadraoui, Mathieu Grosch, Iuliu Winkler, Victor Boştinaru, Ioan Mircea Paşcu, Marian-Jean Marinescu, Ivailo Kalfin, Norica Nicolai, Dirk Sterckx, Csaba Sándor Tabajdi, Michael Theurer, Ismail Ertug, Inés Ayala Sender, Jiří Havel, Edit Herczog, Stanimir Ilchev, Iliana Malinova Iotova, Jelko Kacin, Evgeni Kirilov, Ádám Kósa, Ioan Enciu, Eduard Kukan, Gesine Meissner, Alajos Mészáros, Katarína Neveďalová, Daciana Octavia Sârbu, Vilja Savisaar, Olga Sehnalová, Catherine Stihler, Peter van Dalen, Louis Grech, Corina Creţu, George Sabin Cutaş, Vasilica Viorica Dăncilă, Cătălin Sorin Ivan, Kinga Göncz şi Antonyia Parvanova, Comisiei: Strategia europeană pentru regiunea Dunării (B7-0240/2009).

Silvia-Adriana Ţicău a dezvoltat întrebarea orală.

Olli Rehn (membru al Comisiei) a răspuns la întrebarea orală

Au intervenit: Marian-Jean Marinescu, în numele Grupului PPE, Constanze Angela Krehl, în numele Grupului S&D, Michael Theurer, în numele Grupului ALDE, Eva Lichtenberger, în numele Grupului Verts/ALE, Oldřich Vlasák, în numele Grupului ECR, Jaromír Kohlíček, în numele Grupului GUE/NGL, Jaroslav Paška, în numele Grupului EFD, Csanád Szegedi, neafiliat, Lambert van Nistelrooij, Inés Ayala Sender, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Hans-Peter Martin, Evgeni Kirilov, János Áder, Nadezhda Neynsky, Olga Sehnalová, Franz Obermayr, Eduard Kukan, Zigmantas Balčytis, Miroslav Mikolášik, Evelyn Regner, Ádám Kósa, Karin Kadenbach, Petru Constantin Luhan, Monika Smolková, Iosif Matula şi Danuta Maria Hübner.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Jan Olbrycht, Csaba Sándor Tabajdi, Elena Băsescu, Ivailo Kalfin, Czesław Adam Siekierski, Katarína Neveďalová, Csaba Sógor şi Kinga Göncz.

A intervenit Olli Rehn.

Propuneri de rezoluţie depuse, în temeiul articolului 115 alineatul (5) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

- Silvia-Adriana Ţicău, Constanze Angela Krehl, Victor Boştinaru, Brian Simpson, Saïd El Khadraoui, Hannes Swoboda, Evgeni Kirilov, Georgios Stavrakakis şi Ivailo Kalfin, în numele Grupului S&D, privind o strategie europeană pentru regiunea Dunării (B7-0031/2010)

- Michael Theurer şi Ramona Nicole Mănescu, în numele Grupului ALDE, privind o strategie europeană pentru regiunea Dunării (B7-0032/2010)

- Eva Lichtenberger, Michael Cramer, Elisabeth Schroedter, Barbara Lochbihler, Daniel Cohn-Bendit şi Rebecca Harms, în numele Grupului Verts/ALE, privind o strategie europeană pentru regiunea Dunării (B7-0033/2010)

- Jaromír Kohlíček şi Miloslav Ransdorf, în numele Grupului GUE/NGL, privind o strategie europeană pentru regiunea Dunării (B7-0034/2010)

- Lambert van Nistelrooij, Danuta Maria Hübner, Marian-Jean Marinescu, Richard Seeber, Elisabeth Jeggle, Elena Băsescu, Iosif Matula, Petru Constantin Luhan şi Elena Oana Antonescu, în numele Grupului PPE, privind o strategie europeană pentru regiunea Dunării (B7-0036/2010)

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 7.4. al PV din 21.1.2010.

Ultima actualizare: 2 februarie 2010Notă juridică