Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2010/2514(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

B7-0043/2010

Debatter :

PV 21/01/2010 - 3.3
CRE 21/01/2010 - 3.3

Omröstningar :

PV 21/01/2010 - 7.3
CRE 21/01/2010 - 7.3

Antagna texter :

P7_TA(2010)0007

Protokoll
Torsdagen den 21 januari 2010 - StrasbourgSlutlig utgåva

7.3. Filippinerna (omröstning)
CRE

Resolutionsförslag B7-0043/2010, B7-0044/2010, B7-0046/2010, B7-0047/2010, B7-0049/2010 och B7-0050/2010

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B7-0043/2010

(ersätter B7-0043/2010, B7-0044/2010, B7-0046/2010, B7-0047/2010, B7-0049/2010 och B7-0050/2010):

inlämnat av följande ledamöter:

Martin Kastler, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam och Jean-Pierre Audy för PPE-gruppen,

Véronique De Keyser och Marc Tarabella för S&D-gruppen,

Marielle De Sarnez för ALDE-gruppen,

Barbara Lochbihler, Christian Engström, Emilie Turunen, Raül Romeva i Rueda och Gerald Häfner för Verts/ALE-gruppen,

Charles Tannock, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba och Ryszard Antoni Legutko för ECR-gruppen,

Marie-Christine Vergiat och Rui Tavares för GUE/NGL-gruppen,

Fiorello Provera, Rolandas Paksas och Juozas Imbrasas för EFD-gruppen

Antogs (P7_TA(2010)0007)

Inlägg:

Barbara Lochbihler lade fram ett muntligt ändringsförslag till punkt 6, andra delen, vilket beaktades. Denna del förkastades sedan.

Senaste uppdatering: 3 februari 2010Rättsligt meddelande