Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
NotulenAndere formaten
Maandag 8 februari 2010 - StraatsburgDefinitieve uitgave
 1.Hervatting van de zitting
 2.Verklaringen van de Voorzitter
 3.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 4.Samenstelling commissies
 5.Vervallen schriftelijke verklaringen
 6.Verzoekschriften
 7.Mondelinge vragen en schriftelijke verklaringen (indiening)
 8.Van de Raad ontvangen verdragsteksten
 9.Aan de resoluties van het Parlement gegeven uitvoering
 10.Besluiten inzake bepaalde documenten
 11.Ingekomen stukken
 12.Regeling van de werkzaamheden
 13.Spreektijd van één minuut over kwesties van politiek belang
 14.Administratieve samenwerking op het gebied van de belastingen * - Wederzijdse bijstand inzake de invordering van schuldvorderingen die voortvloeien uit belastingen, rechten en andere maatregelen * - Facultatieve en tijdelijke toepassing van de verleggingsregeling voor leveringen van bepaalde fraudegevoelige goederen en diensten (wijziging van Richtlijn 2006/112/EG) * - Bevordering van goed bestuur in belastingzaken (debat)
 15.GM/Opel: laatste ontwikkelingen (debat)
 16.Gelijkheid van vrouwen en mannen in de Europese Unie - 2009 (debat)
 17.Agenda van de volgende vergadering
 18.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST
Notulen
Definitieve uitgave (139 kb)
 
Notulen
Definitieve uitgave (128 kb)
  Hoofdelijke stemming
Definitieve uitgave (66 kb)
 
Notulen
Definitieve uitgave (207 kb)
  Hoofdelijke stemming
Definitieve uitgave (178 kb)
Laatst bijgewerkt op: 8 maart 2010Juridische mededeling