Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2010/2540(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

B7-0091/2010

Debaty :

PV 09/02/2010 - 4
CRE 09/02/2010 - 4

Głosowanie :

PV 09/02/2010 - 5.1
CRE 09/02/2010 - 5.1
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2010)0009

Protokół
Wtorek, 9 lutego 2010 r. - StrasburgWersja ostateczna

4. Przedstawienie kolegium komisarzy i oświadczenie nt. porozumienia ramowego w sprawie stosunków Parlamentu Europejskiego z Komisją Europejską (debata)
CRE

Oświadczenie Komisji: Przedstawienie kolegium komisarzy i oświadczenie nt. porozumienia ramowego w sprawie stosunków Parlamentu Europejskiego z Komisją Europejską

Przewodniczący wygłosił krótkie słowo wstępne, w którym przywitał José Manuela Barroso (wybranego przewodniczącego Komisji) i całe kolegium kandydatów na komisarzy.

José Manuel Barroso (przewodniczący Komisji) złożył oświadczenie.

Głos zabrali: Joseph Daul w imieniu grupy PPE, Martin Schulz w imieniu grupy S&D, Guy Verhofstadt w imieniu grupy ALDE, Daniel Cohn-Bendit w imieniu grupy Verts/ALE, Jan Zahradil w imieniu grupy ECR, Lothar Bisky w imieniu grupy GUE/NGL, Nigel Farage w imieniu grupy EFD, Zoltán Balczó niezrzeszony, József Szájer, Hannes Swoboda, Diana Wallis, Jill Evans, Adam Bielan, Søren Bo Søndergaard, Timo Soini, Bruno Gollnisch, który odpowiedział również na pytanie, jakie za pomocą niebieskiej kartki zadał William (hrabia) Dartmouth, Jaime Mayor Oreja, Kader Arif, Alexander Graf Lambsdorff, Timothy Kirkhope, Miguel Portas, Klaus-Heiner Lehne, Evelyne Gebhardt, Adina-Ioana Vălean, Lajos Bokros, Werner Langen, Alejandro Cercas, Mirosław Piotrowski, Mario Mauro, Gianluca Susta, Alain Lamassoure, Dagmar Roth-Behrendt, Jacek Saryusz-Wolski, Luis Manuel Capoulas Santos, Paulo Rangel, Othmar Karas, Gunnar Hökmark.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Tunne Kelam, Marian-Jean Marinescu, Csaba Sándor Tabajdi, Lena Ek, Ulrike Lunacek, John Bufton, Andreas Mölzer, Paul Rübig, Milan Zver, Juan Fernando López Aguilar, Cristian Dan Preda, Liisa Jaakonsaari, Eva Lichtenberger, Czesław Adam Siekierski, Csaba Sógor, Derek Vaughan, Gay Mitchell, Jörg Leichtfried, Seán Kelly.

Głos zabrał José Manuel Barroso.

Projekty rezolucji złożone na zakończenie debaty zgodnie z art. 106 ust. 4 Regulaminu:

- Propozycja Konferencji Przewodniczących, w sprawie wyboru Komisji (B7-0091/2010)

- Rebecca Harms i Daniel Cohn-Bendit w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie Komisji Barroso II (B7-0071/2010)

- Lothar Bisky w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie wyboru składu Komisji (B7-0088/2010)

- Timothy Kirkhope w imieniu grupy ECR, w sprawie wyboru składu Komisji (B7-0089/2010)

- Propozycja Konferencji Przewodniczących w sprawie zatwierdzenia składu Komisji Europejskiej (B7-0090/2010)

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 6.1 protokołu z dnia 9.2.2010.

(Posiedzenie, zawieszone o godz. 11:50 w oczekiwaniu na głosowanie, zostało wznowione o godz. 12:05.)

Ostatnia aktualizacja: 23 lutego 2010Informacja prawna