Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2010/2540(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

B7-0091/2010

Debatter :

PV 09/02/2010 - 4
CRE 09/02/2010 - 4

Omröstningar :

PV 09/02/2010 - 5.1
CRE 09/02/2010 - 5.1
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2010)0009

Protokoll
Tisdagen den 9 februari 2010 - StrasbourgSlutlig utgåva

4. Presentation av kommissionskollegiet och uttalande om ramavtalet om förbindelserna mellan Europaparlamentet och kommissionen (debatt)
CRE

Uttalande av kommissionen: Presentation av kommissionskollegiet och uttalande om ramavtalet om förbindelserna mellan Europaparlamentet och kommissionen

Talmannen höll ett kort inledningsanförande i vilket han hälsade José Manuel Barroso (vald ordförande för kommissionen) och hela det nominerade kommissionskollegiet välkomna.

José Manuel Barroso (kommissionens ordförande) gjorde ett uttalande.

Talare: Joseph Daul för PPE-gruppen, Martin Schulz för S&D-gruppen, Guy Verhofstadt för ALDE-gruppen, Daniel Cohn-Bendit för Verts/ALE-gruppen, Jan Zahradil för ECR-gruppen, Lothar Bisky för GUE/NGL-gruppen, Nigel Farage för EFD-gruppen, Zoltán Balczó, grupplös, József Szájer, Hannes Swoboda, Diana Wallis, Jill Evans, Adam Bielan, Søren Bo Søndergaard, Timo Soini, Bruno Gollnisch, vilken besvarade en fråga (blått kort) från William (The Earl of) Dartmouth, Jaime Mayor Oreja, Kader Arif, Alexander Graf Lambsdorff, Timothy Kirkhope, Miguel Portas, Klaus-Heiner Lehne, Evelyne Gebhardt, Adina-Ioana Vălean, Lajos Bokros, Werner Langen, Alejandro Cercas, Mirosław Piotrowski, Mario Mauro, Gianluca Susta, Alain Lamassoure, Dagmar Roth-Behrendt, Jacek Saryusz-Wolski, Luis Manuel Capoulas Santos, Paulo Rangel, Othmar Karas, Gunnar Hökmark.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Tunne Kelam, Marian-Jean Marinescu, Csaba Sándor Tabajdi, Lena Ek, Ulrike Lunacek, John Bufton, Andreas Mölzer, Paul Rübig, Milan Zver, Juan Fernando López Aguilar, Cristian Dan Preda, Liisa Jaakonsaari, Eva Lichtenberger, Czesław Adam Siekierski, Csaba Sógor, Derek Vaughan, Gay Mitchell, Jörg Leichtfried, Seán Kelly.

Talare: José Manuel Barroso.

Följande resolutionsförslag hade lagts fram i enlighet med artikel 106.4 i arbetsordningen som avslutning på debatten:

- Förslag från talmanskonferensen, om en översyn av ramavtalet mellan Europaparlamentet och Europeiska kommissionen under den aktuella valperioden (B7-0091/2010)

- Rebecca Harms och Daniel Cohn-Bendit för Verts/ALE-gruppen, om kommissionen Barroso II (B7-0071/2010)

- Lothar Bisky för GUE/NGL-gruppen, om val av kommissionen (B7-0088/2010)

- Timothy Kirkhope för ECR-gruppen, om val av kommissionen (B7-0089/2010)

- Förslag från talmanskonferensen om samtycke till utnämningen av kommissionen (B7-0090/2010)

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.1 i protokollet av den 9.2.2010.

(Sammanträdet avbröts kl. 11.50, i avvaktan på omröstningen, och återupptogs kl. 12.05.)

Senaste uppdatering: 22 februari 2010Rättsligt meddelande