Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

O-0145/2010

Rozpravy :

PV 09/02/2010 - 12
CRE 09/02/2010 - 12

Hlasování :

Přijaté texty :


Zápis
Úterý 9. února 2010 - ŠtrasburkKonečné znění

12. Klíčové cíle pro konferenci smluvních stran CITES (rozprava)
CRE

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-0145/2010), kterou pokládá Jo Leinen za výbor ENVI Radě: Klíčové cíle pro konferenci smluvních stran Úmluvy o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (CITES), která se bude konat v Dohá ve dnech 13.-25. března 2010 (B7-0003/2010)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-0146/2010), kterou pokládá Jo Leinen za výbor ENVI Komisi: Klíčové cíle pro konferenci smluvních stran Úmluvy o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (CITES), která se bude konat v Dohá ve dnech 13.-25. března 2010 (B7-0004/2010)

Jo Leinen rozvinul otázky k ústnímu zodpovězení.

Silvia Iranzo Gutiérrez Silvia Iranzo Gutiérrez (úřadující předsedkyně Rady) a Paweł Samecki (člen Komise) odpověděli na otázky.

PŘEDSEDNICTVÍ: Libor ROUČEK
místopředseda

Vystoupili: Sirpa Pietikäinen za skupinu PPE, Kriton Arsenis za skupinu S&D, Chris Davies za skupinu ALDE, Bart Staes za skupinu Verts/ALE, Kartika Tamara Liotard za skupinu GUE/NGL, Anna Rosbach za skupinu EFD, Claudiu Ciprian Tănăsescu nezařazený, Elisabetta Gardini, Edite Estrela, Gerben-Jan Gerbrandy, Bas Eickhout, Willy Meyer, Bogusław Sonik, Antolín Sánchez Presedo, Pat the Cope Gallagher, Isabella Lövin, Catherine Soullie, Guido Milana, Carl Haglund, Raül Romeva i Rueda, Ioannis A. Tsoukalas, Daciana Octavia Sârbu, Ramon Tremosa i Balcells, Carmen Fraga Estévez, Catherine Bearder, Antonello Antinoro, Maria do Céu Patrão Neves, Alain Cadec, Esther de Lange a Simon Busuttil.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Seán Kelly, Izaskun Bilbao Barandica, Franz Obermayr, Mairead McGuinness a Giovanni La Via.

Vystoupili: Silvia Iranzo Gutiérrez a Paweł Samecki.

Návrh usnesení předložený v souladu s čl. 115 odst. 5 jednacího řádu na ukončení rozpravy:

- Kriton Arsenis, Chris Davies, Julie Girling, Kartika Tamara Liotard, Sirpa Pietikäinen a Bart Staes za výbor ENVI o strategických cílech EU pro 15. konferenci smluvních stran Úmluvy o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (CITES), která se bude konat ve dnech 13. až 25. března 2010 v Dohá (Katar) (B7-0069/2010)

Rozprava byla ukončena.

Hlasování: bod 9.12 zápisu ze dne 10.2.2010.

Poslední aktualizace: 8. března 2010Právní upozornění