Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2009/0105(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0048/2009

Texte depuse :

A7-0048/2009

Dezbateri :

PV 09/02/2010 - 13
CRE 09/02/2010 - 13

Voturi :

PV 10/02/2010 - 9.2
CRE 10/02/2010 - 9.2
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2010)0012

Proces-verbal
Marţi, 9 februarie 2010 - StrasbourgEdiţie definitivă

13. FEDER: eligibilitatea intervenţiilor în domeniul locuinţelor în favoarea comunităţilor marginalizate ***I (dezbatere)
CRE

Raport referitor la propunerea de regulament (CE) nr. .../2009 al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1080/2006 privind Fondul European de Dezvoltare Regională referitor la eligibilitatea intervențiilor în domeniul locuințelor în favoarea comunităților marginalizate [COM(2009)0382 - C7-0095/2009- 2009/0105(COD)] - Comisia pentru dezvoltare regională. Raportor: Lambert van Nistelrooij (A7-0048/2009)

Lambert van Nistelrooij şi-a prezentat raportul.

A intervenit Paweł Samecki (membru al Comisiei).

Au intervenit: Jan Olbrycht, în numele Grupului PPE, Georgios Stavrakakis, în numele Grupului S&D, Karima Delli, în numele Grupului Verts/ALE, Oldřich Vlasák, în numele Grupului ECR, David Campbell Bannerman, în numele Grupului EFD, Franz Obermayr, neafiliat, Lívia Járóka, Monika Smolková, Trevor Colman, Iosif Matula, Luís Paulo Alves, Sophie Briard Auconie, Kinga Göncz, Seán Kelly, Silvia-Adriana Ţicău, Jan Březina, Zigmantas Balčytis, Czesław Adam Siekierski şi Nuno Teixeira.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Artur Zasada, Frédéric Daerden, Diane Dodds, Rareş-Lucian Niculescu şi Petru Constantin Luhan.

Au intervenit: Paweł Samecki şi Lambert van Nistelrooij.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 9.2 al PV din 10.2.2010.

Ultima actualizare: 23 februarie 2010Notă juridică