Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2009/2768(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

B7-0065/2010

Arutelud :

PV 10/02/2010 - 8
CRE 10/02/2010 - 8

Hääletused :

PV 10/02/2010 - 9.14
CRE 10/02/2010 - 9.14
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2010)0024

Protokoll
Kolmapäev, 10. veebruar 2010 - StrasbourgLõplik väljaanne

8. Horvaatia 2009. aasta eduaruanne - Endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi 2009. aasta eduaruanne - Türgi 2009. aasta eduaruanne (arutelu)
CRE

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Horvaatia 2009. aasta eduaruanne

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi 2009. aasta eduaruanne

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Türgi 2009. aasta eduaruanne

Diego López Garrido (nõukogu eesistuja) ja Štefan Füle (komisjoni liige) esinesid avaldustega.

Sõna võtsid Hannes Swoboda, Zoran Thaler, Ria Oomen-Ruijten (kodukorra artikli 110 lõike 2 alusel esitatud resolutsiooni ettepanekute autorid).

Sõna võtsid Bernd Posselt fraktsiooni PPE nimel, Kristian Vigenin fraktsiooni S&D nimel, Ivo Vajgl fraktsiooni ALDE nimel, Franziska Katharina Brantner fraktsiooni Verts/ALE nimel, muu hulgas arutelu korraldamise teemal, Charles Tannock fraktsiooni ECR nimel, Takis Hadjigeorgiou fraktsiooni GUE/NGL nimel, Bastiaan Belder fraktsiooni EFD nimel, Barry Madlener (fraktsioonilise kuuluvuseta), Eduard Kukan, Raimon Obiols, Jorgo Chatzimarkakis, Marije Cornelissen, Tomasz Piotr Poręba, Niki Tzavela, Philip Claeys, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Richard Howitt, Norica Nicolai, Hélène Flautre, Geoffrey Van Orden, Charalampos Angourakis, Lorenzo Fontana, Diane Dodds, Elmar Brok, Michael Cashman, Alexander Graf Lambsdorff, kes vastas ka küsimusele, mille esitas sinist kaarti tõstes Michael Cashman, Ulrike Lunacek, Ryszard Czarnecki, Nikolaos Chountis, Jaroslav Paška, Ioannis Kasoulides, Victor Boştinaru, Lena Ek, Michail Tremopoulos, Edvard Kožušník, Willy Meyer, Nikolaos Salavrakos, Gunnar Hökmark, Luigi Berlinguer, Andrew Duff ja Mario Mauro.

ISTUNGI JUHATAJA: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
asepresident

Sõna võtsid Kinga Göncz, Nadja Hirsch, Jarosław Leszek Wałęsa, Debora Serracchiani, Sophia in 't Veld, Cristian Dan Preda, Csaba Sándor Tabajdi, Metin Kazak, György Schöpflin, Maria Eleni Koppa, Andrey Kovatchev, Evgeni Kirilov, Marietta Giannakou, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Alojz Peterle, Emine Bozkurt, Miroslav Mikolášik, Justas Vincas Paleckis, Francisco José Millán Mon, Antigoni Papadopoulou, Doris Pack, Ismail Ertug, Tunne Kelam, Jürgen Klute, Krzysztof Lisek, Andreas Mölzer, Georgios Koumoutsakos, Monica Luisa Macovei ja Eleni Theocharous.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Giovanni Collino, Laima Liucija Andrikienė, Kyriakos Mavronikolas, Jelko Kacin, Konrad Szymański, John Bufton, Zoltán Balczó, Csaba Sógor, Danuta Jazłowiecka, Alf Svensson, Chrysoula Paliadeli, Zigmantas Balčytis, Petru Constantin Luhan, Milan Zver ja Iuliu Winkler.

Sõna võttis Barry Madlener, kes esitas sinist kaarti tõstes küsimuse, millele vastas Hélène Flautre.

Sõna võtsid Diego López Garrido ja Štefan Füle.

Kodukorra artikli 110 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

Horvaatia

- Hannes Swoboda AFET komisjoni nimel Horvaatiat käsitleva 2009. aasta eduaruande kohta (B7-0067/2010)

Endine Jugoslaavia Makedoonia Vabariik

- Zoran Thaler AFET komisjoni nimel endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi 2009. aasta eduaruande kohta (B7-0065/2010)

Türgi

- Ria Oomen-Ruijten AFET komisjoni nimel Türgi 2009. aasta eduaruande kohta (B7-0068/2010)

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 10.02.2010.

Viimane päevakajastamine: 8. märts 2010Õigusalane teave