Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2009/2769(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

B7-0068/2010

Debaty :

PV 10/02/2010 - 8
CRE 10/02/2010 - 8

Głosowanie :

PV 10/02/2010 - 9.15
CRE 10/02/2010 - 9.15
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2010)0025

Protokół
Środa, 10 lutego 2010 r. - StrasburgWersja ostateczna

8. Sprawozdanie dotyczące postępów Chorwacji w 2009 r. - Sprawozdanie dotyczące postępów Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii w 2009 r. - Sprawozdanie dotyczące postępów Turcji w 2009 r. (debata)
CRE

Oświadczenia Rady i Komisji: Sprawozdanie dotyczące postępów Chorwacji w 2009 r.

Oświadczenia Rady i Komisji: Sprawozdanie dotyczące postępów Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii w 2009 r.

Oświadczenia Rady i Komisji: Sprawozdanie dotyczące postępów Turcji w 2009 r.

Diego López Garrido (urzędujący przewodniczący Rady) i Štefan Füle (członek Komisji) złożyli oświadczenia.

Głos zabrali: Hannes Swoboda, Zoran Thaler, Ria Oomen-Ruijten (autorzy projektów rezolucji złożonych zgodnie z art. 110 ust. 2 rozporządzenia).

Głos zabrali: Bernd Posselt w imieniu grupy PPE, Kristian Vigenin w imieniu grupy S&D, Ivo Vajgl w imieniu grupy ALDE, Franziska Katharina Brantner w imieniu grupy Verts/ALE, która wypowiedziała się również na temat organizacji debaty, Charles Tannock w imieniu grupy ECR, Takis Hadjigeorgiou w imieniu grupy GUE/NGL, Bastiaan Belder w imieniu grupy EFD, Barry Madlener niezrzeszony, Eduard Kukan, Raimon Obiols, Jorgo Chatzimarkakis, Marije Cornelissen, Tomasz Piotr Poręba, Niki Tzavela, Philip Claeys, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Richard Howitt, Norica Nicolai, Hélène Flautre, Geoffrey Van Orden, Charalampos Angourakis, Lorenzo Fontana, Diane Dodds, Elmar Brok, Michael Cashman, Alexander Graf Lambsdorff, który odpowiedział również na pytanie zadane przez Michaela Cashmana zgodnie z procedurą niebieskiej kartki, Ulrike Lunacek, Ryszard Czarnecki, Nikolaos Chountis, Jaroslav Paška, Ioannis Kasoulides, Victor Boştinaru, Lena Ek, Michail Tremopoulos, Edvard Kožušník, Willy Meyer, Nikolaos Salavrakos, Gunnar Hökmark, Luigi Berlinguer, Andrew Duff i Mario Mauro.

PRZEWODNICTWO: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Kinga Göncz, Nadja Hirsch, Jarosław Leszek Wałęsa, Debora Serracchiani, Sophia in 't Veld, Cristian Dan Preda, Csaba Sándor Tabajdi, Metin Kazak, György Schöpflin, Maria Eleni Koppa, Andrey Kovatchev, Evgeni Kirilov, Marietta Giannakou, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Alojz Peterle, Emine Bozkurt, Miroslav Mikolášik, Justas Vincas Paleckis, Francisco José Millán Mon, Antigoni Papadopoulou, Doris Pack, Ismail Ertug, Tunne Kelam, Jürgen Klute, Krzysztof Lisek, Andreas Mölzer, Georgios Koumoutsakos, Monica Luisa Macovei i Eleni Theocharous.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Giovanni Collino, Laima Liucija Andrikienė, Kyriakos Mavronikolas, Jelko Kacin, Konrad Szymański, John Bufton, Zoltán Balczó, Csaba Sógor, Danuta Jazłowiecka, Alf Svensson, Chrysoula Paliadeli, Zigmantas Balčytis, Petru Constantin Luhan, Milan Zver i Iuliu Winkler.

Głos zabrał Barry Madlener, by zgodnie z procedurą niebieskiej kartki zadać pytanie Hélène Flautre, która odpowiedziała na pytanie.

Głos zabrali: Diego López Garrido i Štefan Füle.

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 110 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

Chorwacja

- Hannes Swoboda, w imieniu komisji AFET, w sprawie sprawozdania o postępach Chorwacji w 2009 r. (B7-0067/2010)

Była Jugosłowiańska Republika Macedonii

- Zoran Thaler, w imieniu komisji AFET, w sprawie sprawozdania dotyczącego postępów Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii w 2009 r. (B7-0065/2010)

Turcja

- Ria Oomen-Ruijten, w imieniu komisji AFET, w sprawie sprawozdania z postępów Turcji w 2009 r. (B7-0068/2010)

Debata została zamknięta.

Głosowanie: 10.02.2010.

Ostatnia aktualizacja: 8 marca 2010Informacja prawna