Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2009/2619(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

RC-B7-0064/2010

Dezbateri :

Voturi :

PV 10/02/2010 - 9.9
CRE 10/02/2010 - 9.9
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2010)0019

Proces-verbal
Miercuri, 10 februarie 2010 - StrasbourgEdiţie definitivă

9.9. Rezultatul Summitului de la Copenhaga privind schimbările climatice (vot)
CRE

Dezbaterea a avut loc la 20 ianuarie 2010 (punctul 11 al PV din 20.1.2010).

Propunerile de rezoluţie au fost anunţate la 10 februarie 2010 (punctul 6 al PV din 10.2.2010).

Propuneri de rezoluţii B7-0064/2010, B7-0066/2010, B7-0070/2010, B7-0077/2010, B7-0083/2010 şi B7-0085/2010

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 9)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUŢIE RC-B7-0064/2010

(care înlocuieşte B7-0064/2010, B7-0066/2010, B7-0070/2010, B7-0077/2010, B7-0083/2010 şi B7-0085/2010):

depusă de următorii deputaţi:

Corien Wortmann-Kool, Karl-Heinz Florenz, Richard Seeber, Peter Liese, Pilar del Castillo Vera, Romana Jordan Cizelj, Mario Mauro, Maria Da Graça Carvalho, Sirpa Pietikäinen şi Theodoros Skylakakis, în numele Grupului PPE

Marita Ulvskog, Jo Leinen, Linda McAvan, Dan Jørgensen, Andres Perello Rodriguez, Åsa Westlund, Kriton Arsenis şi Judith A. Merkies, în numele Grupului S&D

Corinne Lepage, Lena Ek, Chris Davies, Fiona Hall şi Gerben-Jan Gerbrandy, în numele Grupului ALDE

Rebecca Harms, Satu Hassi, Bas Eickhout şi Yannick Jadot, în numele Grupului Verts/ALE

Martin Callanan, în numele Grupului ECR

Kartika Tamara Liotard, Bairbre de Brún şi Marisa Matias, în numele Grupului GUE/NGL

Adoptat (P7_TA(2010)0019)

Intervenţii:

- Jo Leinen, în numele Grupului S&D, pentru a face câteva precizări referitoare la amendamentele 1 şi 9 şi pentru a semnala retragerea amendamentului 6,
- Rachida Dati pentru a semnala că îşi retrage amendamentul 21,
- Satu Hassi cu privire la amendamentul 10 care, după spusele domniei sale, ar fi compatibil cu amendamentul 1. Jo Leinen (preşedintele Comisiei ENVI) a sprijinit avizul lui Satu Hassi; astfel, amendamentul 10 a fost votat ,
- Robert Atkins şi Yannick Jadot cu privire la desfăşurarea votării.

Ultima actualizare: 8 martie 2010Notă juridică