Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2009/2767(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B7-0067/2010

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B7-0067/2010

Συζήτηση :

PV 10/02/2010 - 8
CRE 10/02/2010 - 8

Ψηφοφορία :

PV 10/02/2010 - 9.13
CRE 10/02/2010 - 9.13
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0023

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 10 Φεβρουαρίου 2010 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

9.13. Έκθεση προόδου της Κροατίας για το 2009 (ψηφοφορία)
CRE

Πρόταση ψηφίσματος B7-0067/2010

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 13)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2010)0023)

Παρεμβάσεις:

Hannes Swoboda για να επιφέρει διευκρινήσεις σχετικά με την κατάσταση ψηφοφορίας της ομάδας S&D.

Τελευταία ενημέρωση: 8 Μαρτίου 2010Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου