Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2010/2552(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

B7-0103/2010

Debatter :

PV 11/02/2010 - 10.2
CRE 11/02/2010 - 10.2

Omröstningar :

PV 11/02/2010 - 11.2

Antagna texter :

P7_TA(2010)0032

Protokoll
Torsdagen den 11 februari 2010 - StrasbourgSlutlig utgåva

11.2. Madagaskar (omröstning)

Resolutionsförslag B7-0099/2010, B7-0100/2010, B7-0101/2010, B7-0102/2010, B7-0103/2010 och B7-0104/2010

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 7)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B7-0099/2010

(ersätter B7-0099/2010, B7-0100/2010, B7-0101/2010, B7-0102/2010, B7-0103/2010 och B7-0104/2010):

inlämnat av följande ledamöter:

Gay Mitchell, Filip Kaczmarek, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Martin Kastler, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei och Licia Ronzulli för PPE-gruppen

Véronique De Keyser för S&D-gruppen

Louis Michel, Charles Goerens och Renate Weber för ALDE-gruppen

Raül Romeva i Rueda och Nicole Kiil-Nielsen för Verts/ALE-gruppen

Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Michał Tomasz Kamiński och Adam Bielan för ECR-gruppen

Marie-Christine Vergiat för GUE/NGL-gruppen

Antogs (P7_TA(2010)0032)

Senaste uppdatering: 23 februari 2010Rättsligt meddelande