Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2010/2528(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B7-0124/2010

Keskustelut :

PV 24/02/2010 - 16
CRE 24/02/2010 - 16

Äänestykset :

PV 25/02/2010 - 7.3
CRE 25/02/2010 - 7.3

Hyväksytyt tekstit :


Pöytäkirja
Keskiviikko 24. helmikuuta 2010 - BrysselLopullinen painos

16. YK:n ihmisoikeusneuvostoa (Geneve 1.-26. maaliskuuta 2010) koskevat parlamentin painopistealueet (jatkoa keskustelulle)
CRE

Neuvoston ja komission julkilausumat: YK:n ihmisoikeusneuvostoa (Geneve 1.–26. maaliskuuta 2010) koskevat parlamentin painopistealueet

Puheenvuorot: Vittorio Prodi, Alexander Graf Lambsdorff, Daniël van der Stoep, Cristian Dan Preda, Corina Creţu ja Tunne Kelam.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Elena Băsescu, Csaba Sógor, Georgios Papanikolaou, Mariya Nedelcheva, Alf Svensson ja Andrew Henry William Brons.

Puheenvuorot: Diego López Garrido (neuvoston puheenjohtaja) ja Kristalina Georgieva (komission jäsen).

Työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

- Helmut Scholz ja Marie-Christine Vergiat GUE/NGL-ryhmän puolesta YK:n ihmisoikeusneuvoston kolmannestatoista istunnosta (B7-0119/2010);

- Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Franziska Katharina Brantner, Hélène Flautre ja Nicole Kiil-Nielsen Verts/ALE-ryhmän puolesta Yhdistyneiden Kansakuntien ihmisoikeusneuvoston 13. istunnosta (B7-0123/2010);

- Richard Howitt S&D-ryhmän puolesta YK:n ihmisoikeusneuvoston kolmannestatoista istunnosta (B7-0124/2010);

- Charles Tannock, Nirj Deva, Tomasz Piotr Poręba, Adam Bielan ja Ryszard Czarnecki ECR-ryhmän puolesta YK:n ihmisoikeusneuvoston kolmannestatoista istunnosta (B7-0125/2010);

- Leonidas Donskis ALDE-ryhmän puolesta YK:n ihmisoikeusneuvoston kolmannestatoista istunnosta (B7-0126/2010);

- Laima Liucija Andrikienė ja José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra PPE-ryhmän puolesta YK:n ihmisoikeusneuvoston kolmannestatoista istunnosta (B7-0128/2010).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 25.2.2010, kohta 7.3.

Päivitetty viimeksi: 5. maaliskuuta 2010Oikeudellinen huomautus