Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2010/2528(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B7-0125/2010

Συζήτηση :

PV 24/02/2010 - 16
CRE 24/02/2010 - 16

Ψηφοφορία :

PV 25/02/2010 - 7.3
CRE 25/02/2010 - 7.3

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου 2010 - ΒρυξέλλεςΟριστική έκδοση

7.3. Προτεραιότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών (Γενεύη, 1-26 Μαρτίου 2010) (ψηφοφορία)
CRE

Προτάσεις ψηφίσματος B7-0119/2010, B7-0123/2010, B7-0124/2010, B7-0125/2010, B7-0126/2010 και B7-0128/2010

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 3)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ B7-0119/2010

Απορρίπτεται

ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΟΙΝΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B7-0123/2010

(αντικαθιστά τις B7-0123/2010, B7-0124/2010, B7-0125/2010, B7-0126/2010 και B7-0128/2010):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

Laima Liucija Andrikienė, εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Richard Howitt και Ana Gomes, εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Leonidas Donskis και Kristiina Ojuland, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Hélène Flautre και Nicole Kiil-Nielsen, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Charles Tannock, εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Εγκρίνεται (P7_TA(2010)0036)

Παρεμβάσεις:

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra επανέρχεται στην περίπτωση Orlando Zapata και ζητεί από τον Πρόεδρο να διαβιβάσει εξ ονόματος του Σώματος, τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια και να εκφράσει τη λύπη του για αυτό το θάνατο στις κουβανικές αρχές.

- Elmar Brok ζήτησε, εκτός προθεσμίας, ψηφοφορία κατά τμήματα επί της παραγράφου 10.

Με ΗΨ (284 υπέρ, 299 κατά, 24 αποχές), το Σώμα απορρίπτει το αίτημα.

- Elmar Brok ζήτησε, εκτός προθεσμίας, ψηφοφορία κατά τμήματα επί της παραγράφου 20.

Με ΗΨ (261 υπέρ, 331 κατά, 18 αποχές), το Σώμα απορρίπτει το αίτημα.

Τελευταία ενημέρωση: 5 Μαρτίου 2010Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου