Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2009/0035(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0011/2010

Ingivna texter :

A7-0011/2010

Debatter :

PV 08/03/2010 - 19
CRE 08/03/2010 - 19

Omröstningar :

PV 10/03/2010 - 7.1
CRE 10/03/2010 - 7.1
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2010)0052

Protokoll
Måndagen den 8 mars 2010 - StrasbourgSlutlig utgåva

19. Årsbokslut i vissa typer av bolag avseende mikroenheter (debatt)
CRE

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 78/660/EEG om årsbokslut i vissa typer av bolag avseende mikroenheter [KOM(2009)0083 - C6-0074/2009- 2009/0035(COD)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Klaus-Heiner Lehne (A7-0011/2010)

Klaus-Heiner Lehne redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Michel Barnier (ledamot av kommissionen).

Talare: Dirk Sterckx (föredragande av yttrande från utskottet ECON), Tadeusz Zwiefka för PPE-gruppen, Françoise Castex för S&D-gruppen, Alexandra Thein för ALDE-gruppen, William (The Earl of) Dartmouth, som ställde en fråga (blått kort) till Françoise Castex, som besvarade frågan, Kay Swinburne för ECR-gruppen, Cornelis de Jong för GUE/NGL-gruppen, William (The Earl of) Dartmouth för EFD-gruppen, som ställde en fråga (blått kort) till Dirk Sterckx, Diogo Feio, Evelyn Regner, Jaroslav Paška, Othmar Karas, Marianne Thyssen, Hella Ranner, Arturs Krišjānis Kariņš och Lara Comi.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Monika Hohlmeier, Jean-Paul Gauzès, Seán Kelly, Georgios Papanikolaou och Zigmantas Balčytis.

Talare: Michel Barnier och Klaus-Heiner Lehne.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.1 i protokollet av den 10.3.2010.

Senaste uppdatering: 7 maj 2010Rättsligt meddelande