Předchozí 
 Další 
PVTACRE
ZápisJiné formáty
Úterý 9. března 2010 - ŠtrasburkKonečné znění
 1.Zahájení ročního zasedání
 2.Zahájení denního zasedání
 3.Rozprava o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (oznámení předložených návrhů usnesení)
 4.Hodnotící zpráva o vnitřním trhu – Ochrana spotřebitele – Síť SOLVIT (rozprava)
 5.Pohyb osob s dlouhodobým vízem ***I (rozprava)
 6.Hlasování
  6.1.Zavedení systému rozvržení nepřímo měřených finančních zprostředkovatelských služeb (FISIM) pro stanovení hrubého národního důchodu (HND) * (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  6.2.Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: propouštění v Německu (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  6.3.Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: propouštění v Litvě (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  6.4.Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: výstavba budov v Litvě (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  6.5.Dodatečný protokol k Dohodě o spolupráci při ochraně pobřeží a vod severovýchodního Atlantiku před znečišťováním *** (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  6.6.Ochrana spotřebitele (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  6.7.Síť SOLVIT (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  6.8.Veterinární podmínky pro neobchodní přesuny zvířat v zájmovém chovu ***I (hlasování)
  6.9.Pohyb osob s dlouhodobým vízem ***I (hlasování)
  6.10.Zpráva o politice hospodářské soutěže za rok 2008 (hlasování)
  6.11.Hodnotící zpráva o vnitřním trhu (hlasování)
 7.Vysvětlení hlasování
 8.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 9.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 10.Doby vyhrazená pro otázky předsedovi Komise
 11.Mezinárodní politika v oblasti klimatu po Kodani – Oživení mezinárodních jednání bezprostřední akcí (článek 111 jednacího řádu)
 12.Druhý evropský summit o romské otázce (rozprava)
 13.Doba vyhrazená pro otázky (Komise)
 14.Provádění směrnic týkajících se prvního železničního balíčku (rozprava)
 15.Obchodní dohoda o boji proti padělání (ACTA) (rozprava)
 16.Nařízení o uplatňování systému všeobecných celních preferencí (rozprava)
 17.Pořad jednání příštího denního zasedání
 18.Ukončení denního zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA
Zápis
Konečné znění (168 kb)
 
Zápis
Konečné znění (121 kb)
  Výsledky hlasování
Konečné znění (102 kb)
  Jmenovitá hlasování
Konečné znění (221 kb)
 
Zápis
Konečné znění (231 kb)
  Výsledky hlasování
Konečné znění (122 kb)
  Jmenovitá hlasování
Konečné znění (311 kb)
Poslední aktualizace: 16. dubna 2010Právní upozornění